Politechnika Wrocławska

Projekt z odwadniania kopalni odkrywkowej

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Monika Derkowska-Sitarz
 • Odwadnianie kopalń

Politechnika Wrocławska      Wrocław, 18.12.2012 r. Wydział Geoinżynierii,Górnictwa i GeologiiRok III, sem. VGrupa: Wtorek TN, 1015 -1200ODWADNIANIE KOPALŃ PROJEKT SYSTEMU ODWADNIANIA  KOPALNI ODKRYWKOWEJ Wykonał: Prowadzący: Igor Włosek Dr inż. Monika Derkowska-Sitarz1. Wstęp Celem pro...

08.01.2013
27
657
Pobierz

Total Quality Management

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Sabina Ząbek
 • Nauka o przedsiębiorstwie

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż pojęcie jakości nie jest niczym nowym. Z nauki historii powszechnej wiemy, że już w starożytności wprowadzono je po raz pierwszy, co oczywiście nie oznacza, że w umysłach ludzkich nie funkcjonowało wcześniej. Kodeks Hammurabiego z XVIII wieku p.n.e. zawierał różne w...

13.01.2013
6
366
Pobierz

Fundamenty opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Wojciech Puła
 • Fundamentowanie

Parametr gruntowy - wielkość, która charakteryzuje właściwość gruntu jako materiału i jego zachowanie się w przypadku działania w przeszłości, obecnie lub w przyszłości, określonych czynników wewnętrznych i zewnętrznych (obciążenie, zawilgocenie itp.), uwzględniających charakterystykę środowiska ...

28.02.2013
3
314
Pobierz

Rachunkowość dla początkujących

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Joanna Duda
 • Rachunkowość

Elementy rachunkowości finansowej 1. Księgowość - podsystem rachunkowości, służący do gromadzenia i rejestrowania danych o operacjach gospodarczych, tworzący podstawową bazę danych dla systemu informacyjnego rachunkowości  prowadzenie ksiąg rachunkowych. 2. Sprawozdawczość finansowa - ści...

06.01.2013
13
412
Pobierz

Podstawy chemii nieorganicznej - egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia nieorganiczna

...3.Jaka masa srebra wydzieli się na katodzie podczas elektrolizy roztworu AgNO3 w czasie 3 min. przy natężeniu prądu 1,5 A ? a)0,3b)0,15c) 0,0028d)0,0050g 4.Cząteczka BF3 jest cząsteczką o budowie płaskiej w której atomy fluoru znajdują się w narożach trójkąta równobocznego . Wszystkie eleme...

01.10.2012
17
555
Pobierz

Działania na wektorach

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Anna Musiał
 • Fizyka

...4. (*) Dane są dwa wektory a =3i + 4j oraz b = 6ˆ+ 16ˆj . Rozłożyć wektor b na składową równoległą do wektora a oraz do niego prostopadłą. 5. W punktach o współrzędnych (2,2) oraz ( 3,7) kartezjańskiego wkładu współrzędnych umieszczono po jednej cząstce. Wyznaczyć kąt jaki tworzą wekto...

02.10.2012
3
438
Pobierz

Kinetyka

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Anna Musiał
 • Fizyka

...8.(*) W ruchu prostoliniowym zależność drogi przebytej przez ciało od czasu podana jest zależnością s = 3t2 + 2t. Oblicz prędkość ciała po przebyciu 16 m. 9. Wykres (patrz obok) przedstawia zależność od czasu prędkości biegacza po tzw. „falstarcie”. Jaką drogę przebiegł on w ciągu t =2 s ?.....

02.10.2012
5
643
Pobierz

Spadek swobodny. Rzuty: pionowy, poziomy, ukośny.

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Anna Musiał
 • Fizyka

...6. Z wysokości 45 m wyrzucono poziomo kamień nadając mu szybkość początkową 20 m/s. Kamień po pewnym czasie uderzył o chodnik. (a) Oblicz składowe wektora prędkości i szybkość kamienia po upływie 2 s. (b) Oblicz czas ruchu kamienia od momentu wyrzucenia do momentu uderzenia o chodnik. (c) ...

02.10.2012
5
818
Pobierz

Dynamika I

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Anna Musiał
 • Fizyka

...1. Na gładkim stole położono dwa ciężarki o masach m1=250 g i m2=500 g połączono gumką. W pewnej chwili ciężarki te rozsunięto/ Lżejszy z nich zaczął poruszać się z przyspieszeniem o wartości a1=0,2 m/s2. Z jakim przyspieszeniem poruszał się drugi ciężarek? 2. (*) Na końcach nieważkiej nic...

02.10.2012
4
510
Pobierz

Potrzebne wzory, fizyka

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Anna Musiał
 • Fizyka

  Ruch prostoliniowy (podano wartości) Grawitacja s ∆ 2m mNm 1 2 1 − 1 Prędkość średnia  v = Wartość siły grawitacji F = G ;G = 6.67 ⋅   10g 2 2t ∆  Rkgv ∆F Natężenie pola Fg Przyspieszenie średnie a =a = γ =   grawitacyjnego t ∆ ;     m  m Prędkość v = v + at  m mk 0 Energia potencjalna  1 2E = G...

02.10.2012
9
582
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie