Politechnika Wrocławska

Psychologia - wykłady - Emocja

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Czerw
 • Psychologia społeczna
Notatkę dodano: 14.05.2012
Pobrań: 39
Wyświetleń: 537

W plikach formatu power point poruszono następujące tematy: - plik nr1 (wykład 2): interakcjonistyczny model zachowania, - plik nr 2 (wykład 3): emocje i uczucia, - plik nr 3 (wykład 4): stres, - plik nr 4 (wykład 5): potrzeby i motywacja, - plik nr 5 (wykład 6): wpływ społeczny, czyli oddziaływanie...

Fundamenty opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Wojciech Puła
 • Fundamentowanie
Notatkę dodano: 28.02.2013
Pobrań: 20
Wyświetleń: 495

Parametr gruntowy - wielkość, która charakteryzuje właściwość gruntu jako materiału i jego zachowanie się w przypadku działania w przeszłości, obecnie lub w przyszłości, określonych czynników wewnętrznych i zewnętrznych (obciążenie, zawilgocenie itp.), uwzględniających charakterystykę środowiska ge...

Projekt z odwadniania kopalni odkrywkowej

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Monika Derkowska-Sitarz
 • Odwadnianie kopalń
Notatkę dodano: 08.01.2013
Pobrań: 43
Wyświetleń: 982

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Rok III, sem. V Grupa: Wtorek TN, 1015 -1200 Wrocław, 18.12.2012 r. ODWADNIANIE KOPALŃ PROJEKT SYSTEMU ODWADNIANIA KOPALNI ODKRYWKOWEJ Wykonał: Igor Włosek Prowadzący: Dr inż. Monika Derkowska-Sitarz 1. Wstęp Celem projektu jest za...

Total Quality Management

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Sabina Ząbek
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Notatkę dodano: 13.01.2013
Pobrań: 8
Wyświetleń: 575

Aleksandra Kwaśnicka 203487 Nauka o przedsiębiorstwie, czwartek 17:05 TOTAL QUALITY MANAGEMENT WPROWADZENIE Omówienie tematu kompleksowego zarządzania jakością zacznę od próby zdefiniowania pojęcia jakości. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż pojęcie jakości nie jest niczym nowym. Z nauki historii pow...

Rachunkowość dla początkujących

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Joanna Duda
 • Rachunkowość
Notatkę dodano: 06.01.2013
Pobrań: 24
Wyświetleń: 802

Rachunkowość jednostki obejmuje: 1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, 2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, 3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu ak...

Podstawy chemii nieorganicznej - egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia nieorganiczna
Notatkę dodano: 01.10.2012
Pobrań: 54
Wyświetleń: 830

111 1.Zgodnie z teorią Lewisa kwasem jest substancja a)      Powodująca wzrost stężenia H3O+ b)      Będąca akceptorem jonów H+ c)       Będąca donorem jonów H+ i tworząca sprzężoną zasadę z akceptorem jonów d)      Będąca akceptorem pary elektronowej 2.W roztworze CaCl3 o stężeniu 0.25 mol/dm3 sił...

Działania na wektorach

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Anna Musiał
 • Fizyka
Notatkę dodano: 02.10.2012
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Lista 1 Działania na wektorach ˆ ˆ 1. Dane są dwa wektory: a  3i  4 ˆ  5k oraz j ˆ ˆ b  i  2 ˆ  6k . Wyznaczyć : (a) długość j     każdego wektora, (b) iloczyn skalarny a  b , (c) kąt pomiędzy wektorami a  b oraz a  b . ˆ j ˆ 2. (*) Wektory a i b spełniają relacje: a  b  11i  ˆ  5...

Kinetyka

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Anna Musiał
 • Fizyka
Notatkę dodano: 02.10.2012
Pobrań: 19
Wyświetleń: 862

Lista 2 Kinematyka 1. (*) Rowerzyści w czasie wycieczki rejestrowali swoją prędkość. (a) Rowerzysta A godzinę jechał z prędkością v1 = 25 km/h podczas drugiej na skutek zmęczenia jechał z prędkością v2 = 15 km/h. (b) Rowerzysta B pierwsze 20 km jechał z prędkością v1 = 25 km/h a kolejne 20 km z prę...

Spadek swobodny. Rzuty: pionowy, poziomy, ukośny.

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Anna Musiał
 • Fizyka
Notatkę dodano: 02.10.2012
Pobrań: 13
Wyświetleń: 1121

Lista 3 Spadek swobodny. Rzuty: pionowy, poziomy, ukośny. UWAGA! We wszystkich poniższych zadaniach załóż, że wpływ atmosfery ziemskiej na ruch jest znikomo mały oraz przyjmij że przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi ma wartość g = 10 m/s2. 1. Dachówka spada swobodnie po oderwaniu się od dachu budyn...

Dynamika I

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Anna Musiał
 • Fizyka
Notatkę dodano: 02.10.2012
Pobrań: 9
Wyświetleń: 693

Lista 4 Dynamika I 1. Na gładkim stole położono dwa ciężarki o masach m1=250 g i m2=500 g połączono gumką. W pewnej chwili ciężarki te rozsunięto/ Lżejszy z nich zaczął poruszać się z przyspieszeniem o wartości a1=0,2 m/s2. Z jakim przyspieszeniem poruszał się drugi ciężarek? 2. (*) Na końcach niew...