Politechnika Wrocławska

Chemia nieorganiczna - komplet materiałów

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia nieorganiczna
Notatkę dodano: 01.10.2012
Pobrań: 94
Wyświetleń: 779

II. ELEKTROCHEMIA Podejmując próbę klasyfikacji różnych reakcji chemicznych często stwierdzamy fakt, że niektóre z nich są reakcjami elektrochemicznymi, ponieważ zachodzą z wymianą elektronów między reagentami. Elektrochemia jest dziedziną nauki i techniki, która między innymi zajmuje się właściwoś...

Materiałoznawstwo z elementami chemii- opracowanie definicji

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Notatkę dodano: 01.08.2013
Pobrań: 17
Wyświetleń: 209

96 JW 7. Klasyfikacja stali* Klasyfikacji gatunków stali dokonuje się zgodnie z PN-EN 10020:1996 według składu chemicznego oraz wg ich zastosowania i własności mechanicznych lub fizycznych. Klasyfikacja stali według składu chemicznego - stale niestopowe (węglowe), - stale stopowe. Do stali niestopow...

Proces technologiczny

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Matynia
 • Inżynieria chemiczna
Notatkę dodano: 01.08.2013
Pobrań: 35
Wyświetleń: 687

1. Proces technologiczny-dobór fizykochemiczny reakcji chemicznych  Proces technologiczny Jest to zorganizowany zbiór procesów i operacji jednostkowych, w których surtowiec przetwarzany jest w produkt. Podczas tego procesu surowce ulegają przemianom fizycznym lub/i chemicznym. Przebieg procesu opi...

Genetyka molekularna- skrypt

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Inżynieria genetyczna
Notatkę dodano: 01.08.2013
Pobrań: 23
Wyświetleń: 306

Zakład Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego GENETYKA MOLEKULARNA Materiały do zajęć laboratoryjnych Skrypt przygotowany przez pracowników Zakładu Genetyki UW Warszawa 2003 Spis treści Wstęp...

Psychologia - wykłady - Emocja

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Czerw
 • Psychologia społeczna
Notatkę dodano: 14.05.2012
Pobrań: 51
Wyświetleń: 537

W plikach formatu power point poruszono następujące tematy: - plik nr1 (wykład 2): interakcjonistyczny model zachowania, - plik nr 2 (wykład 3): emocje i uczucia, - plik nr 3 (wykład 4): stres, - plik nr 4 (wykład 5): potrzeby i motywacja, - plik nr 5 (wykład 6): wpływ społeczny, czyli oddziaływanie...

Rachunkowość dla początkujących

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Joanna Duda
 • Rachunkowość
Notatkę dodano: 06.01.2013
Pobrań: 31
Wyświetleń: 802

Rachunkowość jednostki obejmuje: 1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, 2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, 3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu ak...

Projekt z odwadniania kopalni odkrywkowej

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Monika Derkowska-Sitarz
 • Odwadnianie kopalń
Notatkę dodano: 08.01.2013
Pobrań: 46
Wyświetleń: 982

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Rok III, sem. V Grupa: Wtorek TN, 1015 -1200 Wrocław, 18.12.2012 r. ODWADNIANIE KOPALŃ PROJEKT SYSTEMU ODWADNIANIA KOPALNI ODKRYWKOWEJ Wykonał: Igor Włosek Prowadzący: Dr inż. Monika Derkowska-Sitarz 1. Wstęp Celem projektu jest za...

Enzymy - Energia procesów egzoergicznych

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Bogdan Oleszczyński
 • Biochemia
Notatkę dodano: 10.11.2012
Pobrań: 9
Wyświetleń: 261

MAGAZYNOWANIE I ZUŻYTKOWANIE ENERGII W UKŁADACH BIOLOGICZNYCH Wszystkie procesy biochemiczne przebiegające w żywej komórce powodują: określone zmiany chemiczne odpowiednie efekty energetyczne (związane są ze zmianą potencjału chemicznego substangi reagujących). Wyróżnia się. dwa rodzaje reakcji: -e...

Klasyfikacja i nazewnictwo enzymów

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Bogdan Oleszczyński
 • Biochemia
Notatkę dodano: 10.11.2012
Pobrań: 44
Wyświetleń: 611

...Enzymy umożliwiają trawienie - proces fizjologiczny występujący u istot cudzożywnych, polegający na rozkładaniu złożonych wielkich cząsteczek (białek, tłuszczy, węglowodanów) na elementy prostsze. Rozbijanie to odbywa się za pomocą enzymów wytwarzanych przez odżywiający się organizm... ...Zwykle...

Podstawy chemii nieorganicznej - egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia nieorganiczna
Notatkę dodano: 01.10.2012
Pobrań: 63
Wyświetleń: 830

111 1.Zgodnie z teorią Lewisa kwasem jest substancja a)      Powodująca wzrost stężenia H3O+ b)      Będąca akceptorem jonów H+ c)       Będąca donorem jonów H+ i tworząca sprzężoną zasadę z akceptorem jonów d)      Będąca akceptorem pary elektronowej 2.W roztworze CaCl3 o stężeniu 0.25 mol/dm3 sił...