Metodologia europeistyki

note /search

Metodologia europeistyki - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2268

metodologia europeistyki - nauka o metodach badań naukowych, ich skuteczności i wartości poznawczej. metodologia Nauk społecznych Nauk przyrodniczych mają równoważną wartość dezintegracja pozytywna - aby osiągnąć coś lepszego należy poddać analizie coś co było (zburzyć i złożyć od nowa) posiad...

Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

1 Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. Państwa Strony niniejszej Konwencji, uznając wspólny interes całej ludzkości w popieraniu badania i wykorzystania przestrzeni kosmic...

Metodologia Europeistyki - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

WPROWADZENIE DO METOD SOCJOLOGII EMPIRYCZNEJ METODOLOGIA EUROPEISTYKI ROZDZIAŁ PIERWSZY - METODY BADAŃ POJĘCIE - opisana za pomocą określonych słów treść wyobrażenie, więc nie jest utożsamiane ze zjawiskami, których wyobrażenie dotyczy. Dlatego nie może być podstawą do orzekania co jest rzeczywist...

Badania ilościowe i jakościowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3423

Badania ilościowe, czy inaczej nazwane „pozytywistyczne" stanowiły nurt badań wywodzący się z badań przyrodniczych i przez wiele lat dominowały jako jedyny sposób uprawiania badań społecznych. Przełom wieku XIX i XX przyniósł nowy paradygmat badań społecznych, zwany nurtem jakościowym, który b...

Metoda decyzyjna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1722

METODOLOGIA EUROPEISTYKI METODA DECYZYJNA - 28.11.11r. S. P. Robbins. ,,Skuteczne podejmowanie decyzji” ROZDZIAŁ 1 DECYZJE KSZTAŁTUJĄ TWOJE ŻYCIE Na co dzień podejmujemy masę przyziemnych decyzji, np. jakie włożyć buty, co zjeść na obiad, o której wyjść z domu, czy wolę odpisać na maile, czy wo...

Metodologia Europeistyki - metoda porównawcza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1785

METODOLOGIA EUROPEISTYKI NOTATKA: METODA PORÓWNAWCZA - 09.01.12r. Andrzej Antoszewski ,,Metoda porównawcza w badaniach nad demokracją” W naukach społecznych, KOMPARATYSTYKA wiąże się głównie z zestawianiem informacji uzyskanych o zjaw...

Metodologia Europeistyki - skrypt - Sposoby wnioskowania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

METODOLOGIA EUROPEISTYKI Sposoby wnioskowania: -dedukcja-od ogołu do szczegółu -indukcja-od szczegółu do ogółu Sposoby przetwarzania informacji: -synteza-analizuję małe elementy i odnoszę do całości -analiza-rozkładanie informacji na czynniki pierwsze METODA SYSTEMOWA David Easton- funkcjona...

Metodologia Europeistyki - pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

„Metodologia europeistyki” Pytania na kolokwium - ćwiczenia 1. Jaki jest przedmiot metody jakościowej? Człowiek i jego zachowania. System społeczny, gospodarczy i jego wzajemne relacje ze środowiskiem. 2. Przedstaw sposoby uzyskiwania ...

Metodologia Europeistyki - Syllabus

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1659

mgr Seweryn Dmowski Metodologia europeistyki Ćwiczenia Europeistyka, I rok, studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) Semestr zimowy 2011/2012 O przedmiocie Terminy z...