Metodologia Europeistyki - skrypt - Sposoby wnioskowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia Europeistyki - skrypt - Sposoby wnioskowania - strona 1 Metodologia Europeistyki - skrypt - Sposoby wnioskowania - strona 2 Metodologia Europeistyki - skrypt - Sposoby wnioskowania - strona 3

Fragment notatki:

METODOLOGIA EUROPEISTYKI
Sposoby wnioskowania:
-dedukcja-od ogołu do szczegółu
-indukcja-od szczegółu do ogółu
Sposoby przetwarzania informacji:
-synteza-analizuję małe elementy i odnoszę do całości
-analiza-rozkładanie informacji na czynniki pierwsze
METODA SYSTEMOWA
David Easton- funkcjonalista
Rzeczywistość-system
Schemat
WKŁADY (inputs)
-żądania (oczekiwania)
-poparcie (lub jego brak)
Wkłady pochodza także z wnętrza systemu, np. od opozycji
WYTWORY (outputs)
-oświadczenia (inf. Do otoczenia, deklaracje)
-dokonania (faktyczne działania)
MINUSY -system pokazuje mechanizm ( a nie ludzi)
-nieścislość, np. co do homeostazy
-utopijność
-nie można precyzyjnie oddzielić systemu od środowiska zewnętrznego
PLUSY
+obrazuje całościowo systemy demokratyczne
Analiza
-makrosystemowa-badanie panstw
-sredniego rzędu -np. system partyjny
-mikrosystemowa-systemy niesamodzielne, np. decyzje polityczne
METODY ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE
ILOSCIOWE
OBLICZENIA SZACUNKOWE
-sposób dokonywania obliczen
-okreslenie ramowych parametrow by uzyskac ogolny obraz
-przydatne gdy nie mamy pełnych danych-przygotowanie wstępnego materialu
USREDNIANIE
-srednia arytmetyczna. Dane w miare jednolite (Malo skrajne)
NIE WYCZERPUJĄCE-grupa odpowiada calości
REPREZENTACYJNE- np. okreslona liczba osob (reprezentacja) z każdej grupy
Próba LOSOWA LUB CELOWA (badacz wybiera subiektywnie)
Badania WTÓRNE (praca nad już opracowanym materiałem), PIERWOTNE (własne opracowywanie)
Kwestionariuszowe WYWIADY (udział ankietera w badaniu) i ANKIETY (ograniczony,minimalny udzial ankietera)
ANKIETY: online, prasowe, telefoniczne (właściwie to jest wywiad, bo rozmowa), audytoryjne, komputerowe, pocztowe)
JAKOŚCIOWE
-istota danego zjawiska, motywacje
-grupy ok. 15 osob
-nie uogólniamy wyniku. Cel: dogłębne poznanie danej grupy
1. obserwacje
-uczestniczące (badacz zostaje członkiem danej grupy)
-nieuczestniczące
2. wywiady
-pogłębione-glebokosc danego zjawiska, szeroki zakres informacji, z 1 osoba - IDI
-zogniskowane-grupowy FGI, badacz kieruje rozmową, modeluje, interesują go konkretne zagadnienia
DIADY I TRIADY (odpowiednio z dwoma lub trzeba osobami)
-homogeniczne (podobne pod jakims względem, miejsca zamieskzania, wieku, plci)


(…)

… prawnych
OPISOWA
-empiryczna
- porządek rzeczywisty, faktyczny
-szersza od normatywnej
DECYZJE POLITYCZNE:
STRATEGICZNE (ogolny kierunek podejmowanych działań)
TAKTYCZNE (sposób dojscia do celu)
ADMINISTRACYJNE (operacyjne, odniesienie do przepisow)
DORAŹNE (działania ad hoc dot. Spraw bieżących, maly wpływ na przyszłość)
PROCES DECYZYJNY-ciągły, dynamiczny, rozne etapy
IMPLEMENTACJA -wcielenie decyzji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz