Ad hoc

note /search

Postanowienia pozasądowe

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

- powołane ad hoc przez strony do rozstrzygnięcia sporów prawnych Sądy które działają za granicą Sąd...

Prawo procesowe a prawo materialne.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 882

cywilnoprawnego pretor albo przewidywał określoną skargę w swoim edykcie albo przyznawał ja ad hoc, jeśli uznał...

Wykład - Komisje badawcze i koncyliacyjne

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

jego uregulowania. Niekiedy przewidziane są w traktatach stałe komisje koncyliacyjne lub też powoływane ad hoc...

Myślenie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Psychologia ogólna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1337

pozycję w systemie poznawczym i są najłatwiej dostępne Kategorie ad hoc Barsalou (1983) - ludzie często...

Sądownictwo

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1344

nich możż być obywatelami państwa grup). Polska - 2 sędziów i sędzia ad hoc. Zwyczajowo jest tak, żę...