Sądownictwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądownictwo - strona 1

Fragment notatki:


Sądownictwo:
Mamy do czynienia z orzekaniem przez stałe sądy, które jest wiążące i ostateczne. Główny Sąd - MTS działający na podstawie statutu MTSu. Statut, który jes integralna cześcią Kary Narodów Zjednoczoncyh. MTS składa się z 15 sędziów wybieranych na kadanecje 9 letnie co trzy lata 1/3 składu jest odnawiana. Sędziowie mają prawo do bezpośredniej reelekcji. Wyboru dokonuje Zgromadzenie Ogólne ONZ i RB OZN (niezależnie od siebie) - konieczna jest bezwzględna większość głosów. Kto wyznacza kandydatów ? Kandydatury na sędziów formulują grupy narodowe przy stałym Trubnale (każd grupa wysuwa 4 kandydatów, i maksymalnie z2 nich możż być obywatelami państwa grup). Polska - 2 sędziów i sędzia ad hoc. Zwyczajowo jest tak, żę w składzie orzekającym mamy 4 sędziów z Europy Zachodniej, 2 sędziów z Europy Wschodniej, 1 sędzia amerykański, 2 sędziów z Ameryki Łacińskiej i 6 sędziów z Afryki i Azji. Państwo toczące spór, który rozstrzygany jest przed MTS może zgłosić sędziego ad hoc (sędzia rozstrzygający w KONKRETNYM sporze).
MTS wyrokuje w sporach oraz wydaje oponie doradcze. Opinie doradcze wydawane sąna żadniae zgormandzneia ogolnego ONZ, RB ONZ, a także za upoważnieniem ZO ONZ na żądanie Rady Powienirczej, czy Rady SPołęczno gospodarczej oraz każda z organizacji wyspecjalizowanych (tylko w tych sprawach gdzie posidają kompetencje) Tylko państwa mogą być storna przed postępowaniem przed Trybunałem (ańśtwa musza się zgodzić na bycie stroną postepowania tj. umowa nastęcza, uprzednia, a takżę jednostronna deklaracja oddajaca wszystkie przysle spory pod rozstrzygniecie MTSU). Wydaje orzecznie wiążące i ostatecznie (do każdego uzasadnienia każdy z sędziów możę dodać włąsą opinię (odrębną tj. niezgadzającą się z opinią wyroku lub indywidualną tj. sędzia zgadza się z wyrokiem, ale nie zgadza isę z uzasadnieniem)). Kworum niezbędne wynosi 9 sędziów, by MTS orzekał. MTS tworzy Izby dla załatwiania konkretnego typu sprawy. Orzeczenia MTSu są ostateczne, ale możłiwa jest ich rewizja w Trybunale. Wniosek o rewizje wyroku może opierac sioe na 1) wykryciu fakt, który ma dla sprawy decydujace znaczenie 2) w chwilii wydania wyroku fakt ten nie był znany stronie zadajacej rewizji (i nie wynikala ona niedbalstwa). 3) wniosek może być zgłoszony najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od wykryca faktu oraz 4) nie później niż po lat od wydaniu wyroku musi nastąpić rewizja ?. Orzeczenia MTS sa wiążące tylko dla stron oczywiście.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz