Mechanizm finansowania operacji cywilnych i militarnych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizm finansowania operacji cywilnych i militarnych- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Mechanizm finansowania operacji cywilnych i militarnych
Finansowanie operacji UE
Budżet WPZiB (misje cywilne) - zgodnie z zapisami Traktatu o UE, koszty cywilnych operacji UE powinny być w całości finansowane z budżetu ogólnego UE w części poświęconej WPZiB.
Mechanizm ATHENA (operacje wojskowe).
Koszty operacji wojskowej UE dzielone są na dwie zasadnicze kategorie: koszty własne ponoszone przez państwa wystawiające kontyngent oraz tzw. koszty wspólne, ponoszone przez wszystkie państwa solidarnie niezależnie od tego czy uczestniczą w operacji, wg klucza opartego na PKB.
Na potrzeby operacji wojskowych UE w marcu 2004 r. stworzono mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji UE(mechanizm ATHENA). Wynikało to z konieczności ujednolicenia stosowanych do tej pory na zasadzie ad hoc reguł i tym samym usprawnienia zdolności UE do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Na Polskę przypada 2,97 % tych kosztów. Z budżetu ATHENY pokrywane są wydatki związane z fazą przygotowawczą operacji, koszty infrastruktury, utworzenia i funkcjonowania Dowództwa Sił i Operacji, ewakuacji medycznej i częściowo wspólnych usług medycznych oraz pozyskiwania informacji (obrazów satelitarnych). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz