Wykład - Operacje pokojowe ONZ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Operacje pokojowe ONZ - strona 1

Fragment notatki:

Operacje pokojowe ONZ
W dotychczasowej praktyce organy ONZ podjęły wiele operacji zmierzających do utrzymania światowego pokoju i bezpieczeństwa. Praktyka w tym zakresie kształtowała się w wyniku doraźnych potrzeb - w jednych przypadkach operacje podejmowano na podstawie uchwał RB, w innych decyzję podejmował Sekretarz Generalny.
Finansowanie - koszty pokrywały: zainteresowane strony,
z budżetu oficjalnego ONZ, gdy były stosunkowo niewielkie lub z dodatkowych składek członków ONZ (decyzja ZO dot. operacja w Kongo).
Niektórzy jednak podnosili głosy, że w przypadku operacji zarządzonych przez Sekretarza Generalnego koszty mogą być pokryte jedynie ze składek dobrowolnie wniesionych.
Operacje pokojowe przybierają różny charakter, mogą to być:
obserwowanie,
stwierdzanie faktów,
pomoc w utrzymaniu porządku publicznego.
Wojska uczestniczące w operacji spełniają także funkcje militarne:
rozdzielanie stron konfliktu,
rozminowywanie obszaru objętego konfliktem,
nadzór nad przestrzeganiem sankcji i procesu rozbrojeniowego,
i funkcje cywilne:
nadzór nad realizacją porozumień,
ochrona ofiar i uchodźców,
organizacja i sprawowanie kontroli nad wyborami.
KNZ nie zawiera żadnych wskazówek odnośnie charakteru i zakresu tego rodzaju działalności. Nie ulega jednak wątpliwości, że tego typu działania nie wchodzą w zakres sankcji - gdyż zawsze wymagają zgody państwa, na terenie którego są przeprowadzane.
Od lat 90 XX w. rola operacji pokojowych ulega stałemu wzmocnieniu. W operacjach pokojowych w latach 1998 - 2000 uczestniczyło 775 tys. żołnierzy i cywilów. ONZ nie jest jednak dobrze przygotowana do prowadzenia tego typu działań, brak jest odpowiednich podstaw pranych, a niektórzy negują udział sił wojskowych w działaniach, które mogłyby być realizowane przez cywilów.
--
Są to operacje zmierzające do utrzymania pokoju lub przeciwdziałania rozszerzeniu się konfliktu zbrojnego , często przy udziale oddziałów wojskowych. Operacje pokojowe są podejmowane na podstawie
- uchwały Zgr. Ogól.
- uchwały Rady Bezpieczeństwa
- decyzja Sekretarza Generalnego
Cele pokojowych operacji ONZ,
a ) militarne - rozdzielenie stron konfliktu, rozminowanie obszaru objętego konfliktu, nadzór nad przestrzeganiem sankcji i procesu rozbrojeniowego.
b ) cywilne - ochrona ofiar i uchodźców , nadzór nad realizacją porozumień pokojowych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz