Operacje pokojowe ONZ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3556
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operacje pokojowe ONZ - strona 1

Fragment notatki:W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: rodzaje operacji pokojowych, misje obserwacyjne, charakter misji pokojowych, rada bezpieczeństwa, personel wojskowy i cywilny ONZ. Ponadto w treści dokumentu spotkać można się z takimi pojęciami jak: siły pokojowe, pola działalności organizacji narodów zjednoczonych. W notatce zostało opisane 30 operacji pokojowych ONZ, szerszych opisów doczekały się takie przedsięwzięcia jak: pomoc Timor-Leste, misja Narodów Zjednoczonych w Liberii, reforma misji pokojowych ONZ, trwające operacje pokojowe narodów zjednoczonych.

Operacje pokojowe Narodów Zjednoczonych
Operacje pokojowe mają na celu utrzymanie lub przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa na obszarze konfliktów międzynarodowych. Zazwyczaj zakładają one użycie personelu wojskowego (tzw. Błękitnych hełmów). Nie należą jednak do sankcji zbrojnych gdyż wymagają zgody państwa, na którego obszarze są przeprowadzane. Brak wyraźnych podstaw prawnych w Karcie Narodów Zjednoczonych odnoszących się do takich operacji pokojowych powodował, że niekiedy była kwestionowana ich legalność. Istnieje powszechna zgoda co do prawa Narodów Zjednoczonych do podejmowania operacji pokojowych oraz co do tego, że ich podstawą są szerokie kompetencje przyznane Narodom Zjednoczonym, a zwłaszcza Radzie Bezpieczeństwa, w działaniu na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.
Pod względem zadań i charakteru sił uczestniczących operacje pokojowe można podzielić na:
misje obserwacyjne - misje międzynarodowe, które składają się w większości z nieuzbrojonych oficerów, operacje pokojowe w ścisłym znaczeniu, obejmujące lekko uzbrojone oddziały piechoty z koniecznymi elementami wsparcia logistycznego. Często jednak nie ma wyraźnego podziału między tymi kategoriami; misje obserwacyjne są bowiem niekiedy wzmacniane dla konkretnych celów przez oddziały piechoty i wsparcie logistyczne, a operacjom pokojowym mogą pomagać nieuzbrojeni obserwatorzy wojskowi. Poza tym operacje pokojowe nigdy nie mają charakteru czysto wojskowego, zawsze obejmują również personel cywilny spełniający funkcje polityczne lub administracyjne, czasami na dużą skalę.
- Operacje pokojowe mają charakter działań czasowych. Ich celem nie jest rozwiązywanie konfliktów, lecz: 1) powstrzymywanie walk i ich ograniczenie, i w ten sposób tworzenie warunków sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów albo 2) nadzorowanie realizacji czasowego lub ostatecznego rozwiązania, uzgodnionego dla danego konfliktu. Za optymalną można uznać sytuację, kiedy operacji utrzymania pokoju towarzyszy skuteczna działalność na rzecz rozwiązania sporu.
- Operacje pokojowe nie mogą ingerować w sprawy wewnętrzne państwa, na którego obszarze są przeprowadzane, i nie powinny faworyzować którejkolwiek ze stron. Narody Zjednoczone nie mogą być bowiem stroną w konflikcie, który mają kontrolować lub rozwiązywać. Strony konfliktu powinny zaś udzielać stałego wsparcia operacji pokojowej, zapewniając im swobodę poruszania się i inne ułatwienia umożliwiające realizację ich zadań.
- Operacje pokojowe podejmowane są z reguły na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa (bardzo rzadko były powoływane przez Zgromadzenie Ogólne); organ ten określa również mandat operacji. Kierownictwo operacyjne spoczywa w rękach Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, który składa Radzie Bezpieczeństwa sprawozdanie z przebiegu operacji pokojowych.

(…)

… międzynarodowej. Wyrazem uznania dla kolejnych misji było przyznanie Siłom Pokojowym ONZ w 1988 r. Pokojowej Nagrody Nobla.
UNMOGIP 1949 - Grupa Obserwatorów Wojskowych w Indiach i Pakistanie
1950-1953, Korea - utrzymanie podziału Półwyspu Koreańskiego, zahamowanie ekspansji komunizmu 1960-1964, Kongo (dziś Demokratyczna Republika Konga) - interwencja ONZ doprowadziła do utrzymania niepodległości kraju…
… dla sił brytyjsko-amerykańskich, które wyzwoliły Kuwejt, po zajęciu państwa przez siły irackie (operacja Pustynna Burza) misję obserwacyjną monitorującą strefę buforową na granicy Iraku i Kuwejtu w 1991 roku - UNIKOM misję przeprowadzającą referendum w Saharze Zachodniej za niepodległością lub połączeniem z Marokiem - MINURSO w 1991 roku misję obserwacyjną w Salwadorze dotyczącą monitorowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz