Rola ONZ w stabilizacji ładu międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Rola ONZ w stabilizacji ładu międzynarodowego - strona 1  Rola ONZ w stabilizacji ładu międzynarodowego - strona 2  Rola ONZ w stabilizacji ładu międzynarodowego - strona 3

Fragment notatki:

Rola ONZ w stabilizacji ładu międzynarodowego. Dążenia i cele Zostały sprecyzowane w rozdz. I art. 1, w którym za podstawowe zadanie uznano:
„Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w którym to celu organizacja ma stosować skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożenia pokoju i ich usuwania, a także tłumienia aktów agresji lub innych naruszeń pokoju” Załatwianie sporów i łagodzenie sytuacji zagrażających pokojowi. Ponadto organizacja ma się przyczyniać do rozwoju przyjaznych stosunków między państwami na zasadach poszanowania równouprawnienia i samostanowienia narodów, stosować środki dla umocnienia pokoju na świecie, popierać prawa człowieka i podstawowe wolności przysługujące każdej jednostce ludzkiej. ONZ miała stać się ośrodkiem koordynującym działania wszystkich narodów zmierzających do realizacji powyższych celów.
Działalność ONZ w sferze utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego Mimo, e w KNZ nie ma sformułowania operacje utrzymania pokoju (peacekeeping operati ons) , podstawą tego typu działania są art. 40 i 18 tego dokumentu. Stwierdza się w nich, że jest możliwość „wezwania stron konfliktu do zastosowania się do zarządzeń tymczasowych” RB oraz podjęcia „akcji koniecznej do wykonania decyzji Rady w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. Formuła zapobiegania wojnom i konfliktom zbrojnym przewiduje również możliwość użycia przez NZ siły przeciwko krajom stanowiącym zagrożenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Podstawowym celem operacji pokojowych jest wprowadzanie lub nadzorowanie realizacji postanowień dotyczących przerwania działań wojennych, rozdzielenia walczących stron, całkowitego lub częściowego rozwiązania konfliktu oraz zabezpieczenia pomocy humanitarnej.
Początkowo operacje pokojowe dotyczyły sporów między państwami, zmieniając się z czasem w działania interwencyjne w wojnach domowych i innych konfliktach wewnętrznych. Na siły pokojowe ONZ składają się dobrowolnie dostarczone przez państwa członkowskie kontyngenty zbrojne, które mogą być uzupełniane (w zależności od charakteru misji) przez siły policyjne i grupy cywilnych pracowników ONZ, a także ekspertów lokalnych z obszaru, na którym przeprowadzana jest misja.
Jak dotychczas od początku swego istnienia ONZ przeprowadziła 55 misji pokojowych, prowadząc obecnie kolejnych 17. Od 1948r. w siłach tych służyło 750 tys. osób ze 110 krajów. W samym 2003 r. (po amerykańskiej inwazji na Irak) w misjach pokojowych ONZ brało udział 45 tys. żołnierzy z 88 krajów. Koszty misji pokojowych w latach 1948-2008 kształtują się na poziomie 47,19 mld dolarów.
Funkcje operacji pokojowych:

(…)

… prewencyjna, czyli wprowadzanie środków budowy zaufania, rozwijanie misji w celu badania sytuacji na miejscu oraz ustanowienie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach dla pokoju, a także prewencyjne rozmieszczenie sił pokojowych ONZ;
peacemaking (tworzenie pokoju), zbliżanie stanowisk zwaśnionych stron i mediacji przy wykorzystaniu środków pokojowych, jednak w przypadku ich nieskuteczności należy…
… stron;
peacebuilding (budowa i wspieranie pokoju), rozwój infrastruktury społecznej, politycznej i gospodarczej w celu zapobieżenia eskalacji konfliktu, jego wygaszenia i ugruntowania pokoju.
Peacekeeping, to klasyczny model misji pokojowych, kiedy pod patronatem ONZ dochodzi do utworzenia sił zbrojnych włączających się w konflikt, ale po uprzednim zawarciu między stronami zawieszenia broni. Siły ONZ…
… i niszczeniu składanej przez walczące strony broni;
demobilizacja i reintegracja - demobilizacja konfliktu oraz pomoc materialna dla uczestników walk w celu powrotu do życia cywilnego;
usuwanie min - rozminowywanie terenów, szkolenie saperów i przygotowywanie baz danych;
pomoc humanitarna - organizowana przez agencje ONZ, głównie dostawy leków i żywności;
pomoc przy organizacji wyborów - szkolenie personelu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz