Janusz Skodlarski - Zarys historii gospodarczej Polski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 4025
Wyświetleń: 5341
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Janusz Skodlarski - Zarys historii gospodarczej Polski - strona 1 Janusz Skodlarski - Zarys historii gospodarczej Polski - strona 2 Janusz Skodlarski - Zarys historii gospodarczej Polski - strona 3

Fragment notatki:


Zarys historii gospo- darczej Polski Janusz Skodlarski Zarys historii gospo- darczej Polski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Łódź 2000 Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska Redaktor: Jadwiga Gniazdowska Korektor: Barb ara Wichan Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2000 ISBN-83-01-13138-1 Wydawnictwo Naukowe PWN SA 00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10 teł.: (0-22) 695-43-21 faks: (0-22) 826-71-63 e-mail: pwn@pwn.com.p l http://www.pwn.com.pl SPIS TREŚCI: OD AUTORA 11 ROZDZIAŁ 1 Zagadnienie syntezy historii gospodarczej dla ekonomistów 13 Przedmiot historii gospodarczej 13 Związki historii gospodarczej i teorii ekonomii 16 Poszukiwanie centralnego czynnika syntezy historii gospodarczej 19 Próba nakreślenia koncepcji podręcznika dla studiujących nauki ekonomiczne 23 ROZDZIAŁ 2 Tworzenie wielkiej własności ziemskiej i systemu poddaństwa (X-XII w.) 26 Istota feudalizmu 26 Feu dalizacja ustroju rolnego 28 Wyodrębnianie się podziału pracy 34 Przejawy gospodarki towarowo-pieniężnej 36 ROZDZIAŁ 3 Dzieje osadnictwa jako przejaw działalności inwestycyjnej (XHI-XTV w.) 41 Pierwsze systemy osadnictwa 41 Zmiany w ustroju rolnym i te chnice produkcji 43 Rozwój sił wytwórczych w mieście 47 Rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej 52 ROZDZIAŁ 4 Rozkwit i upadek gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej 58 Przemiany ustroju rolnego w gospodarce europejskiej (XV-XVIII w.) . . . . 58 Przesłanki przejścia do gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej 60 Folwark pańszczyźniany i jego istota 67 Kryzys systemu folwarczno-pariszczyźnianego 75 ROZDZIAŁ 5 Proces akumulacji pierwotnej na ziemiach polskich 80 Rozumienie procesu akumulacji pierwotne j 80 Klasyczny przebieg akumulacji pierwotnej w Anglii 83 Pierwszy impuls na ziemiach polskich (druga połowa XVIII w.) 86 3.1. Przejawy akumulacji pierwotnej w rolnictwie 86 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz