Państwa centralne

Wykład - Akt 5 listopada 1916 r

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155

nie złamali brytyjskiej przewagi na morzu polityczna porażka państw centralnych - Rumunia przystąpiła do wojny...

Sprawa Polski podczas I wojny światowej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Arkadiusz Czwołek
  • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2142

. Powstanie i działalność Komitetu Narodowego Polskiego 1917 -1918. f Załamanie się władzy państw centralnych...

I wojna światowa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia społeczna Europy
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1246

, które podczas wojny określone zostały mianem Państw Centralnych. Do 1882 r. zaliczamy do nich: Niemcy, Austro- Węgry...

UMIĘDZYNARODOWIENIE SIĘ SPRAWY POLSKIEJ

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. Jadwiga Pasztor
  • Histroia Polski XX wieku
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3892

”. Umiędzynarodowienie się sprawy polskiej: W 1916 roku sytuacja państw centralnych uległa pogorszeniu. Istniała groźba...