Sytuacja polityczna u progu i w trakcie I wojny światowej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sytuacja polityczna u progu i w trakcie I wojny światowej- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Sytuacja polityczna u progu i w trakcie I wojny światowej
Geneza konfliktu
Rywalizacja mocarstw europejskich o kolonie - dynamiczny rozwój gospodarczy, intensywna industrializacja, duże wydatki na zbrojenia, zapotrzebowanie na surowce
Dążenia niepodległościowe podbitych narodów
Rozwój myśli narodowej i nacjonalizmu, wojownicze nastroje społeczne Geneza Trójprzymierza
zjednoczenie Niemiec - zagrożenie dla Francji, sojusz z Austrowęgrami jest niezbędny do niedopuszczenia do odwetu Francji (Alzacja i Lotaryngia), chęć odizolowania Francji, która b. szybko wzmocniła się po wojnie z Prusami i reformowała swoja armię
1872 nieudane próby odnowienia Świętego Przymierza - obawy o sojusz fr.-ros. (zjazd Trzech cesarzy, Wilhelma I, Aleksandra II i Franciszka Józefa I). Współdziałanie ros.-austr. jest niemożliwe - ścieranie się stref wpływów na Bałkanach. Rosja nie dopuszcza do zabiegów antyfrancuskich.
Rozwój bałkańskiego ruchu narodowego (prawosławna Bułgaria, Serbia - bałkański Piemont, rewolty antytureckie w Bośni i Hercegowinie, krawat spacyfikowanie powstanie Bułgarów - oburzenie międzynarodowe na Turcję)- zainteresowanie Rosji, która pragnie osłabić Turcję
Wojna rosyjsko-turecka 1877 (święta misja Rosji, panslawizm, starcie prawosławia z islamem). Konflikt został zażegnany przez Wlk. Brytanie i Austrowęgry, które nie chciały dopuścić do upadku Turcji.
3 marca 1878, konferencja w San Stefano, traktat pokojowy, który był wielkim sukcesem dla Rosji (Turcja traci wpływy na Bałkanach, straty terytorialne - Rumunia, Serbia, Czarnogóra, utworzenie wielkiej Bułgarii) Mocarstwa europejskie uznały traktat za naruszenie równowagi politycznej na Bałkanach i nie zgadzały się na zbytnie wzmocnienie Rosji.
Propozycja Austrowęgier - zwołanie międzynarodowej konferencji w celu rozpatrzenia problemów bałkańskich - kongres berliński 1878. Kongres (brały w nim udział Rosja, Niemcy, Austrowęgry, Francja, Wieka Brytania, Włochy i Turcja) był z góry wymierzony w Rosję i skorygował/zmienił większość postanowień z San Stefano. Zmniejszono obszar Bułgarii, uznano niepodległość Serbii I Czarnogóry, oddano Dobrudżę Rumunii, Austrowęgry otrzymały prawo do okupowania Bośnią i Hercegowiną. Rosja nie uzyskała nic oprócz prestiżu i sławy obrońcy ludów słowiańskich. Przekreślenie sojuszu niemiecko-rosyjskiego.
Pogorszenie stosunków gospodarczych między Niemcami a Rosją (cła ochronne na ros. zboże, zakaz importu bydła ros.
7 października 1879 - Traktat Sojuszniczy między Austrowęgrami i Niemcami o charakterze wyłącznie obronnym - wzajemne zobowiązanie na wypadek agresji rosyjskiej.
20 maja 1882 Traktat Trójprzymierza między Austrowęgrami, Niemcami i Włochami o charakterze obronnym, wymierzony we Francję. Zwiększenie gwarancji pokoju i zabezpieczenie porządku społecznego i politycznego. (Gyula Andrassy + Henryk VII Reiss)


(…)

… Niemiec. Część III - zmiany terytorialne: Niemcy tracą na rzecz Belgii Moresnet, w Eupen i Malmedy - plebiscyt. Na rzecz Francji - utrata Alzacji i Lotaryngii, demilitaryzacja Nadrenii, kopalnie Saary do Francji, potem plebiscyt, na rzecz Czechosłowacji - Kraj Hulczyński. Na rzecz Polski - Wielkopolska, Pomorze Zachodnie, część Górnego Śląska, plebiscyt w Prusach wschodnich i na Śląsku, Wolne Miasto…
… okrętów amerykańskich: „Lusitanii”, „Sussex”. 1917 - plan nieograniczonej wojny podmorskiej wymierzonej w Wlk. Brytanię.
Izolacjonizm amerykański został przełamany: zmniejszony eksport do Europy, potem pożyczki amerykańskie, nabywanie sprzętu wojennego, żywności, surowców, bawełny i ropy na rynkach amerykańskich. W związku z wojną podmorską, ustanie boomu handlowego, groźba kryzysu gospodarczego (towary…
… się zdesperowanych Niemców w stronę bolszewickiej Rosji.
Doktryna Monroe'a - izolacjonizm amerykański (strategia niezaangażowania w sprawy europejskie) włączony do Paktu Ligi narodów. Kongres ostatecznie nie podpisał traktatu wersalskiego.
Keynes - doradca Lloyda George'a - niechęć do obciążania Niemców zbyt wielkimi reparacjami wojennymi.
Traktat Wersalski = traktat pokojowy z Niemcami. Część I traktatu - Pakt…
… pokojowy z Turcją, skutki traktatu (utrata ¾ terytorium) doprowadziły do obalenia monarchii na czele państwa stanął Mustafa Kemal Pasza (Ataturk).
25 lipca 1923 Lozanna, skorygowanie traktatu z Sevres, konwencja w sprawie cieśnin: zdemilitaryzowanie wysp morza Marmara oraz brzegów Bosforu i Dardanele, Międzynarodowa Komisja ds. Cieśnin.
Mały traktat wersalski - presja organizacji żydowskich obawiających…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz