Wykład - Europa od 1980r. do wybuchu I wojny światowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Europa od 1980r. do wybuchu I wojny światowej  - strona 1 Wykład - Europa od 1980r. do wybuchu I wojny światowej  - strona 2 Wykład - Europa od 1980r. do wybuchu I wojny światowej  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład z historii stosunków międzynarodowych 30.11.2012r.
Europa od 1980r. do wybuchu I wojny światowej
Polityka Cesarstwa Niemieckiego:
Kulturkampf ( 1871-1878)
ustawy antysocjalistyczne- próba ograniczenia rozwoju ruchu socjalistycznego w Niemczech zakończona fiaskiem
polityka kolonialna
1882r.- założenie Niemieckiego Stowarzyszenia Kolonialnego
1884-1885- pierwsze kolonie m.in. Togo, Kamerun, Niemiecka Afryka Południowo- Wschodnia, Nowa Gwinea
kongres berliński- porozumienie głównych mocarstw kolonialnych wobec rozgraniczenia strefy wpływów w Afryce
Otto von Bismarck prowadził politykę pokojową, żadne państwo nie zagrażało Niemcom, izolował Francję po wygraniu wojny w 1870r., działał na wielu frontach ( czasami popierał nawet Francję).
Sojusz trzech cesarzy- sojusz Austro- Węgier, Niemiec i Rosji zawarty z inicjatywy Otto von Bismarcka i Gyula Andrassy ( minister spraw zagranicznych Austro- Węgier). Zakładał wspólne działanie w razie agresji innego państwa europejskiego lub wydarzeń wpływających na destabilizację sytuacji w Europie. Pominięto w nim kwestię Bałkan. Był próbą izolacji Francji na arenie międzynarodowej, dawał Niemcom czas na wzmocnienie swojego państwa. Sojusz podpisali: cesarz Wilhelm I- Niemcy, car Aleksander II- Rosja, cesarz Franciszek Józef- Austro- Węgry.
Kongres berliński ( 1878)- zwołany w celu rewizji traktatu pokojowego w San Stefano kończącego wojnę rosyjsko- turecką ( 1877-1878). Odbywał się od 13 VI do 13 VII 1878r. z udziałem Niemiec, Austro- Węgier, Rosji, Turcji, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii pod przewodnictwem Otto von Bismarcka. Postanowienia kongresu:
potwierdzenie niepodległości Rumunii i Serbii i Czarnogóry
Bułgarię podzielono na Księstwo Bułgarii z księstwem będącym lennikiem Turcji i Wschodnią Rumelię wchodzącą w skład Turcji, z zachowaniem autonomii, zarządzaną przez gubernatora chrześcijańskiego wybieranego przez sułtana tureckiego
Wielka Brytania otrzymała Cypr
Rosja oddała Turcji Bajazet, a sama otrzymała Batumi, północną część Besarabii, Kars i Ardahan
Rumunia otrzymała Dobrudżę
Bośnię i Hercegowinę przekazano pod zarząd Austro- Węgier
Traktat obowiązywał do wojen bałkańskich ( 1912-1913).
W październiku 1879r. zawarto ściślejszy tajny sojusz między Austro- Węgrami a Niemcami. Blok państw centralnych ma swój początek w sojuszu z października 1879r.
Sojusz z 1879r. został odnowiony w Skierniewicach w 1884r.
W maju 1882r. z inicjatywy Bismarcka zawarto sojusz o charakterze obronnym między Niemcami, Austro- Węgrami i Włochami.


(…)

… kolonialny z Wielką Brytanią.
Rosja w latach 1880- 1914
car Aleksander II ( 1855- 1881)
kryzys wewnętrzny w wyniku przegranej wojny krymskiej i zapowiedź wewnętrznych reform państwa ( tzw. jesień posewastopolska)
uwłaszczenie chłopów
car zginął w zamachu przeprowadzonym przez Aleksandra Hryniewieckiego car Aleksander III ( 1881- 11894)
ograniczenie swobód obywatelskich
początek industrializacji
formowanie…
… domowy wraz z rodziną
1919r. zastrzelony wraz z rodziną w Jekaterynburgu Francja w latach 1870- 1914
4 IX 1870r. w Paryżu proklamowano republikę ( cesarz Napoleon III znajdował się w niewoli). Prezydentem został Louis Adolf Thiers.
III- V 1871r.- w Paryżu wybuchła rewolucja społeczna ( Komuna Paryska), która była odpowiedzią na niezadowolenie z klęski militarnej jaką Francja poniosła w wojnie z Niemcami…
… i Bośni i Hercegowinie
1896r.- Serbia i Czarnogóra wypowiedziały wojnę Turcji
1897r. Rosja wypowiedziała wojnę Turcji, Wielka Brytania pilnowała, aby Rosja nie wyszła poza Cieśniny Bosfor i Dardanele, pokój z Turcją
1908r.- kryzys w Bośni i Hercegowinie, BiH okupowana od 30 lat przez Austro- Węgry została zaanektowana przez Cesarstwo
„kocioł bałkański”
Kryzys bałkański- Serbia będąc pod protektoratem…
… Szkodrę. Bułgaria zajęła wschodnią Macedonię, Trację i podeszła pod Stambuł. Grecja zajęła Epir, Kretę i część Macedonii z Salonikami. Serbia wkroczyła do północnej Macedonii i środkowej Albanii. Turcja 3XII 1912r. poprosiła o zawieszenie broni, przystąpiono do rozmów pokojowych w Londynie. W lutym 1913r. brak zgody Turcji na oddanie Adrianopolu Bułgarii doprowadził do wznowienia walk. Sojusznicy zdobyli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz