Zbrojny pokój w Europie (1871-1914)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3619
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbrojny pokój w Europie (1871-1914) - strona 1 Zbrojny pokój w Europie (1871-1914) - strona 2 Zbrojny pokój w Europie (1871-1914) - strona 3

Fragment notatki:

„Zbrojny pokój” w Europie (1871—1914) Okres historyczny od Zjednoczenia Niemiec do rozpoczęcia I wojny światowej zwany jest „zbrojnym pokojem”. Sytuacja międzynarodowa była uwarunkowana rywalizacją supermocarstw o kolonie, przy jednoczesnym rozwijaniu przemysłu zbrojeniowego. W Europie utworzyły się dwa bloki, między którymi napięcie było tak duże, że w rezultacie doprowadziło do wybuchu I WŚ.
POCZĄTEK  18.01.1871 roku w sali zwierciadlanej pałacu wersalskiego ogłoszono powstanie Cesarstwa Niemieckiego - II Rzeszy z Wilhelmem I na czele jako cesarzem niemieckim = ZJEDNOCZENIE NIEMIEC.
SOJUSZ TRZECH CESARZY Wojna francusko - niemiecka zakończyła się sukcesem Rzeszy. Francja oddała zjednoczonym Niemcom Alzację i cześć Lotaryngii. Kanclerz Rzeszy starał się za wszelką cenę podtrzymać izolację Francji i nie dopuścić do jej sojuszy z Rosją, gdyż obawiał się odbudowy francuskiej potęgi.
W tym samym czasie starał się poprawić stosunki niemiecko-rosyjskie, próbując odbudować Święte Przymierze (pakt między Rosją, Prusami i Austro-Węgrami ). W 1872 roku odbył się zjazd w Berlinie, który przyniósł zbliżenie między trzema państwami, deklarację współpracy oraz porozumienie w sprawie polityki bałkańskiej. W 1973 roku Rosja i Prusy podpisały tajne porozumienie dot. utrzymania pokoju w Europie, następnie Austro-Węgry i Rosja podpisały porozumienie dot. konsultacji w przypadku rozbieżności, utrzymania istniejącego porządku w Europie oraz porozumienia w przypadku agresji z trzeciej strony. Do układu dołączyły Prusy, i tak powstał Sojusz Trzech Cesarzy .
Sytuację zaczęła komplikować polityka Bismarcka w stosunku do Francji, która szybko podniosła się po wojnie. Reformy wojskowe we Francji kanclerz interpretował jako przygotowania do odwetu. Zaproponował rozpoczęcie wojny prewencyjnej, co spotkał się ze sprzeciwem ze strony Rosji oraz UK.
KWESTRIA BAŁKAŃSKA I TURECKA Głównymi graczami w regionie bałkańskim stały się Austro-Węgry i Rosja. Oba kraje w różny sposób tłumaczyły swe pretensje do ziem: Austria - chęcią obrony swej integralności, Rosja zaś - obroną ludności prawosławnej . Sytuację komplikowały także niemieckie wpływy w Rumunii , Bułgarii , Grecji i Turcji oraz brytyjskie w Grecji.
Tendencje niepodległościowe (o podłożu ekonomicznym i religijnym) w prowincjach mogły osłabić pozycję Turcji w regionie, dlatego kolejne rewolucje antytureckie (1875 - Bośnia i Hercegowina, 1876 - Bułgaria) były popierane przez Rosję. Serbia i Czarnogóra wypowiedziały Turcji wojnę w 1876 roku. Spotkało się to z natychmiastową reakcją Austro-Węgier i Rosji, które podpisały porozumienie w sprawie wpływów na Bałkanach. Do konfliktu włączyła się UK, proponując konferencję ustalającą przyszły pokój na Bałkanach. Turcja dopiero pod presją Rosji zgodziła się

(…)

… było odebranie terytoriów europejskich Turcji (głównie Macedonii). Impuls do powstania Ligi dała Serbia, która walczyła o dostęp do Morza Adriatyckiego. W 1912 roku podpisała z Bułgarią sojusz dot. podziału Macedonii oraz ataku na Turcję. W tym samym roku do sojuszu dołączyła Grecja, która liczyła na zdobycie dostępu do Morza Egejskiego. Ostatnia do porozumienia przystąpiła Czarnogóra.
I WOJNA BAŁKAŃSKA 1912
Jako pierwsza wojnę Turcji wypowiedziała Czarnogóra 9.10.1912, ale już 19.10.1912 dołączyła do niej reszta państw Ligi. Wojna trwała bardzo krótko i zakończyła się zwycięstwem bałkańskich aliantów. Koalicja zajęła m.in. Macedonię Grecką, Tracje, Kretę i Epir. Rokowania pokojowe podjęto w Londynie, jednak brak porozumienia między stronami oraz powstanie nowego rządu w Turcjo wznieciły walki na nowo i dopiero…
… oraz Cieśnin Bosfor i Dardanele. Wielka Brytania miała duży wpływ na przebieg konfliktu oraz ostateczne uznanie statusu cieśnin.
Wstępny traktat pokojowy rosyjsko-turecki zawarto w San Stefano w 1878 roku. Zgodnie z traktatem Turcja uznała niepodległość Serbii i Czarnogóry oraz miała powstać Wielka Bułgaria pod całkowitym wpływem Rosji. Wzbudziło to niepokój Wielkiej Brytanii i Austro-Węgier, które obawiały…
… pozycję na Bałkanach. Wkrótce jednak (20 marca 1890 r.) sam Bismarck został zdymisjonowany, a II Rzesza znalazła się w obliczu nowych wyzwań.
TRÓJPOROZUMIENIE - ENTENTA (ROSJA, WIELKA BRYTANIA, FRANCJA)
Dyplomacja francuska w wyniku powstania Trójprzymierza i zagrożenia ze strony Niemiec podjęła działania w celu znalezienia sojusznika w Rosji. Czynniki, które łączyły oba państwa to kwestia osamotnienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz