Metodologia Europeistyki - metoda porównawcza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia Europeistyki - metoda porównawcza - strona 1 Metodologia Europeistyki - metoda porównawcza - strona 2 Metodologia Europeistyki - metoda porównawcza - strona 3

Fragment notatki:

METODOLOGIA EUROPEISTYKI
NOTATKA: METODA PORÓWNAWCZA - 09.01.12r.
Andrzej Antoszewski ,,Metoda porównawcza w badaniach nad demokracją”
W naukach społecznych, KOMPARATYSTYKA wiąże się głównie z zestawianiem informacji uzyskanych o zjawisku będącym przedmiotem poznania i różnicowaniem ich tak w czasie, jak i przestrzeni. ZAŁOŻENIE: społeczeństwa nie tylko zmieniają się w miarę upływu czasu, lecz także różnią się między sobą i w danym momencie historii. ISTOTĄ ANALIZY KOMPARATYSTYCZNEJ, jest poszukiwanie tego, co wspólne i odrębne w doświadczeniu historycznym i praktyce społecznej narodów politycznie zorganizowanych. KOŃCOWY REZULTAT - wzbogacenie teorii rozwoju politycznego
Analiza porównawcza jest rodzajem metody indukcyjnej, polegającej na dochodzeniu do uogólnień na podstawie wielu przebadanych przypadków jednostkowych. Są nimi systemy (subsystemy) polityczne lub ich wybrane elementy, a więc innymi słowy - struktury polityczne. Komparatystyka obejmuje też zachowania, postawy, czy kultury polityczne. Oznacza to, że im bogatszy materiał porównawczy, tym większe prawdopodobieństwo sformułowania trafnych, odpowiadających prawdzie generalizacji, stanowiących podstawę teorii polityki.
Porównywanie jest zabiegiem wymagającym wypracowania spójnej siatki pojęciowej, pozwalającej na określenie struktury badanych zjawisk. Służą temu pojęcia , za pomocą których dokonujemy opisu i wyjaśnienia. Stworzenie katalogu pojęć
Określenie semantycznego pola analizy porównawczej (system pojęć)
Uzyskanie kompletnego i przynoszącego korzyści zestawu pojęć
Komparatystyka
Zestawienie danych
Ustanowienie systemu pojęć umożliwia realizację dwóch cząstkowych celów analizy porównawczej
Zdefiniowanie badanego obiektu w sposób pozwalający na odróżnienie go od obiektów podobnych lub pozornie tożsamych
Identyfikacja klasy obiektów poprzez poprzez jej wyodrębnienie
Określenie zróżnicowań występujących wewnątrz klasy badanych obiektów
Efekt: różnego rodzaju typologie i klasyfikacje
a) Znalezienie w miarę precyzyjnych narzędzi pomiaru tych cech, które są przedmiotem badania. b) Zasięgnięcie do rezerwuaru metod ilościowych (ustalenie poziomu różnic i podobieństw, rozmiaru odchyleń od statystycznej średniej oraz tendencji cechujących rozwój politycznych).
Jeśli jednostką analityczną komparatystyki są struktury polityczne rozumiane jako dominujący - znany, przestrzegany i akceptowany - wzorzec interakcji, pełniący funkcję regulatora oczekiwań i zachowań, to ich opis stanowi jedynie punkt wyjścia i pierwszy etap badań.


(…)

… rozmaitych wymiarów (czas trwania, poziom stabilności, rozwiązania instytucjonalne, itd.).
Można porównywać, reżimy polityczne, zachowania polityczne, itd.
Wojciech Jakubowski ,,Metoda autobiograficzna w politologii”
MIĘDZY HISTORIĄ A PSYCHOLOGIĄ SPOŁECZNĄ PSYCHOHISTORIA WG. A. S. REBERA
Oznacza każde dzieło literackie, które usiłuje zrozumieć wszelkie zdarzenia historyczne przez dostarczenie szczegółowych…
… (warunek wystarczający). Istotną różnicą między podejściem boolowskim a podejściem statystycznym jest fakt, że warunki konieczne i wystarczające da się ustalić nawet wtedy, gdy istnieje bardzo mało przypadków, które można poddać analizie. Ma ona jednak też wady: wymaga ona, by przedstawiać wszystkie dane w postaci binarnej, jako zmienne dychotomiczne S. Gebethner ,,Metoda i badania porównawcze w naukach…
… się do:
INSTYTUCJONALIZACJI (wiedza o strukturach politycznych)
INTEGRACJI (wyjaśnienie związków między strukturami)
EFEKTYWNOŚCI (wyjaśnienie związków między strukturami a zachowaniami politycznymi)
LEGITYMACJI (wyjaśnienie związków między strukturami politycznymi a całościowo rozumianym systemem społecznym)
BADANIE DEMOKRACJI
Warunkiem przeprowadzenia efektywnych badań porównawczych nad zjawiskiem demokracji…
… do przedstawiania zaściankowych odpowiedzi na kwestie polityczne. Obserwacja sposobów radzenia sobie z problemami politycznymi w różnych kontekstach dostarcza cennej sposobności do zdobywania wiedzy politycznej i zapoznania się z nowymi ideami i punktami widzenia
METODA PORÓWNAWNCZA W POLITOLOGII
Umożliwia testowanie twierdzeń teoretycznych
Powtarzanie wyników
Najlepszy sposób przetestowania twierdzenia…
… zjawisk sobie współczesnych).
Można porównywać różne techniki rządzenia, ale nie wolno nigdy zapominać, że nie istnieje aklasowa technika rządzenia - w każdym wypadku realizowana jest w interesie określonej klasy panującej.
Badania porównawcze w naukach politycznych spełniają funkcje aplikacyjne (mogą one dostarczać dla praktyki ośrodków decyzji politycznej, materiału niezbędnego do podjęcia decyzji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz