Komparatystyka-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2975
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komparatystyka-opracowanie - strona 1 Komparatystyka-opracowanie - strona 2 Komparatystyka-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Czym zajmuje się komparatystyka? Wskaż główne kierunki badań.
•Jest tak dawna jak sama literatura, jej początki to pierwsze kontakty między cywilizacjami uświadamiające odmienność poszczególnych nacji, np. w antyku Rzymianie mieli świadomość swojej zależności od kultury greckiej.
•Jej początki sięgają początku XIX w. W 1816 r. we Francji ukazała się antologia przeznaczona dla wykładowców literatury zatytułowana Cours de littérature comparée Noela i La Place'a. W Polsce pierwszą katedrę literatury porównawczej powołano w 1818 roku na UW, objął ją Ludwik Osiński.
E. Kasperski: komparatystyka jest metanauką, jest interpretacją i reinterpretacją nagromadzonej wiedzy o literaturze i kulturze.
•Komparatystyka od łacińskiego comparare, comparatio. Oznacza czynność porównywania, rezultat porównania. Jednak komparatystyka nie zajmuje się jedynie porównywaniem literatur. •Najsłynniejszą i najbardziej nośną definicję sformułował Henry Remak: Komparatystyka literacka to badanie literatury wykraczające poza granice jednego poszczególnego kraju i badanie związków między literaturą z jednej strony a innymi dziedzinami wiedzy i świadomości, takimi jak sztuka (malarstwo, rzeźba, muzyka), filozofia, historia, nauki społeczne (polityka, ekonomia) z drugiej strony. Jest to porównywanie jednej literatury z inną albo innymi i porównywanie literatury z innymi sferami ekspresji humanistycznej. Komparatystyka powinna stać się nauką pomocniczą, ogniwem łączącym poszczególne literatury.
•Definicja, wpisana w statut AILC z 1985 roku, brzmi mniej więcej tak: Komparatystyka to rozwijanie badań nad literaturą z punktu widzenia międzynarodowego. Są to badania nad teorią literatury, interpretacją utworów, prowadzone z punktu widzenia porównawczego i międzynarodowego.
Różnie definiowana przez różnych badaczy, zgadzają się co do tego, że badania porównawcze muszą wykraczać poza granice konkretnych państw;
•Kasperski: Komparatystyka bada udział literatur stylistycznie, językowo, kulturowo i etnicznie odrębnych w kształtowaniu literatury powszechnej, oraz, z drugiej strony, udział literatury powszechnej i regionalnej (np. lit. europejska, latynoamerykańska) w kształtowaniu literatur odrębnych, w tym przede wszystkim literatur narodowych. Unika wartościowania, patrzenia przez pryzmat wzorów jednej literatury, jednego języka lub jednego narodu. Dokonuje konfrontacji i wymiany rozmaitych, niekiedy odległych w czasie i przestrzeni, horyzontów literackich.
Współcześnie komparatystyka jest wiedzą o wzajemnym oddziaływaniu, pokrewieństwie, różnicach oraz odpowiedniościach zjawisk literackich, utworów, gatunków, stylów, prądów, epok, tematów, literatur i kręgów kulturowo-cywilizacyjnych. Współczesne trendy to: postkolonializm, feminizm, literatura mniejszości, lit. żydowska, lit. gejowska.


(…)

… jest ujęcie ponadczasowe, nie przywiązuje się wagi do tego, czy badane teksty powstały w tym samym momencie historycznym, ważna jest tylko ich jakość, istnienie elementów, które pozwalają je w sposób zasadny zestawić i porównać.)
nie uwzględnia łańcucha przyczynowo-skutkowego (paralelizmy między epokami, te same problemy w antyku, co teraz)
Kierunki badań: 1. Badania empiryczne dotyczące oddziaływań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz