Literatura porównawcza

note /search

Interpretacja porównawcza: „Droga nad przepaścią w Czufut-Kale” Adama ...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4641

Mimo różnych epok, w których tworzyli autorzy utwory mają cechy wspólne. W pracy ukazane są również różnice pomiędzy postrzeganiu świata przez obu autorów. Marta Adaśko Interpretacja porównawcza: „DROGA NAD PRZEPAŚCIĄ W CZUFUT-KALE” Adama Mickiewicza i „NOTRE-DAME” Juliana Przybosia. Najpięknie...

Czy poezja jest przekładalna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 980

Czy poezja jest przekładalna? Językowe, tekstowe i kulturowe bariery przekładu. Przekładalność, to według W. Kollera czy o. Wojtasiewicza, możliwość bezpośredniego przekazania estetycznych, stylistycznych, konotatywnych i językowo kreatywnych właściwości tekstu. Tylu ilu jest badaczy, tyle poglądów...

Komparatystyka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 819
Wyświetleń: 3234

Czym zajmuje się komparatystyka? Wskaż główne kierunki badań. •Jest tak dawna jak sama literatura, jej początki to pierwsze kontakty między cywilizacjami uświadamiające odmienność poszczególnych nacji, np. w antyku Rzymianie mieli świadomość swojej zależności od kultury greckiej. •Jej początki się...

Ekwiwalencja jako kryterium przekładu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1365

Ekwiwalencja jako kryterium przekładu. Czy jest osiągalna? Pojęcie ekwiwalencji na ogół stosowane jest niechętnie w odniesieniu do przekładu literackiego. Ekwiwalencja (równoważność) nie jest możliwa, jednak należy do niej dążyć, to ona jest kryterium oceny jakości tłumaczenia. W języku przekładu n...

Inny, swój, obcy w literaturze i kulturze-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3339

Inny, swój, obcy w literaturze i kulturze. Znaczenie i zastosowanie tych kategorii. Dzisiejsza kultura jest hybrydyczna. Dominantą jest różnica, nie identyczność. Naszą współczesność określa się jako kulturę naznaczoną emigracyjnością i poczuciem obcości. Swój - przedstawiciel tej kultury, co ja ...

Komparatystyka literacka a komparatystyka kulturowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1456

Komparatystyka literacka a komparatystyka kulturowa wg Kasperskiego KOMPARATYSTYKA LITERACKA bada udział literatur stylistycznie, językowo, kulturowo i etnicznie odrębnych - poprzez związki, wzajemne oddziaływania i zespołowe konfiguracje...

Komparatystyka literacka a teoria i historia literatury-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1400

Komparatystyka literacka a teoria i historia literatury. Czym się różnią? Komparatystyka a teoria literatury. - A. Karpiński po przyjrzeniu się wykazowi referatów na kongresie komparatystycznym w Nowym Jorku w 1982 r. zauważył, że komparatystyka, obejmując niemal wszelkie badania nad literaturą, u...

Komparatystyka jako dzieło historii literatury-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

Czy zgadzasz się z poglądem, że komparatystyka jest działem historii literatury? - „Komparatystyka jest działem historii literatury” - to zdanie wypowiedziane przez Jean-Marie Carre pół wieku temu zrobiło międzynarodową karierę. Dziś to stw...

Kto wprowadził pojęcie literatury światowej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1757

Kto wprowadził pojęcie literatury światowej (Weltliteratur)? Omów jego treść. Pojęcie Weltliteratur (1827) wprowadził Goethe. Oznacza sumę arcydzieł światowych, rodzaj literackiego panteonu. Goethe marzył o literaturze uniwersalnej, światowej i ...

Literatura a malarstwo-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1834

Literatura a malarstwo. Omów zagadnienie i podaj przykłady. Jest wiele przeszkód, które sprawiają, że ciężko porównywać nam literaturę i malarstwo. Literatura ma dużo większe możliwości kreowania znaczeń. Malarstwo zaś, szczególnie to współczesne, dąży do ograniczenia funkcji mimetycznej, sprowadza...