Komparatystyka literacka a komparatystyka kulturowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komparatystyka literacka a komparatystyka kulturowa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Komparatystyka literacka a komparatystyka kulturowa
wg Kasperskiego
KOMPARATYSTYKA LITERACKA
bada udział literatur stylistycznie, językowo, kulturowo i etnicznie odrębnych - poprzez związki, wzajemne oddziaływania i zespołowe konfiguracje - w kształtowaniu literatury powszechnej
bada udział literatury powszechnej i regionalnej (takiej na przykład jak literatura europejska czy latynoamerykańska) w kształtowaniu literatur odrębnych, w tym przede wszystkim literatur narodowych
wykracza poza tradycje i wzory literatury jednego języka lub jednego etnosu (narodu)
konfrontuje rozmaite horyzonty literackie, niekiedy odległe w czasie i przestrzeni
policentryczna koncepcja literatur zarazem różnorodnych i równorzędnych, współzależnych i uzupełniających się, pozostających w żywych kontaktach i wzajemnym dialogu
wiedza o wzajemnym oddziaływaniu (o realnych związkach dwu i wielostronnych), pokrewieństwie, różnicach oraz typologicznych odpowiedniościach zjawisk literackich: poszczególnych utworów, indywidualnej i zespołowej produkcji pisarskiej, gatunków, stylów, prądów, epok, tematów, literatur narodowych
komparatystyka literacka jest fragmentem komparatystyki kulturowej
KOMPARATYSTYKA KULTUROWA
szerszy zakres, komparatystyka literacka jest częścią komparatystyki kulturowej
wiedza o wzajemnych oddziaływaniach, pokrewieństwie i typologicznych odpowiedniościach zjawisk literackich i pozaliterackich (malarstwo, muzyka, film, teatr itd.), a także innych niż literatura rodzajach piśmiennictwa i tekstów mówionych
bada relacje literatury z innymi sztukami oraz z innymi niż literatura rodzajami dyskursów (jak mowa potoczna, publicystyka, krasomówstwo polityczne, piśmiennictwo religijne, filozofia, mity, hagiografia itd.)
poszukuje wspólnych kategorii (komunikacyjnych, gatunkowych, stylowych, prądowych, strukturalnych, typologicznych) odsłaniających pokrewieństwo pozornie nieporównywalnych ze sobą zjawisk i dziedzin kultury
bada stereotypy narodowe/kulturowe (wg Dąbrowskiego - dialogowa koncepcja kultury współczesnej) scala wiedzę o literaturze oraz o jej miejscy w kulturze i ewentualnie w danym kręgu cywilizacyjnym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz