Geografia turystyki a inne nauki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia turystyki a inne nauki  - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Geografia turystyki a inne nauki Powiązania geografii turystyki z innymi naukami
-ekonomicznymi
-przyrodniczymi
-społecznymi
-technicznymi
-medycznymi
Główne koncepcje badawcze
Zakres studiów nad turystyką ujawnia znaczną różnorodność spojrzeń na to zjawisko, a tym samym wielkość kwestii i problemów badawczych.
Macintosh i Goeldner (1984) wyróżniają 10 podejść badawczych
Podejście instytucjonalne - kładzie nacisk na poznanie celów, sposobów działania różnych instytucji obecnych na rynku turystycznym, ich wzajemnych powiązań, zależności i pozycji.
Podejście przez poznanie oferowanych produktów - ma na celu zrozumienie istoty i rodzajów produktów, z których korzystają turyści
Podejście historyczne - polega na doszukiwaniu się genezy rozwoju turystyki w różnych miejscach, regionach i okresach
Podejście organizacyjne - koncentruje się na kwestiach dotyczących organizacji i zarządzania turystyką oraz systemów funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych
Podejście ekonomiczne - skupia się na badaniu zagadnień popytu, podaży, cen, zatrudnienia, inwestycji, wydatków turystycznych, aktywizacji gospodarczej regionów poprzez turystykę itp.
Podejście socjologiczne - analizuje charakter i skutki wpływu turystyki na społeczeństwo
Podejście geograficzne - pozwala poznać istotę, rodzaje i znaczenie walorów turystycznych, przestrzennych i czasowy rozkład rt, a także wyjaśnia zmiany zachodzące w środowisku pod wpływem turystyki
Podejście systemowe - łączy różne podejścia w jedną złożoną metodę oceny całego systemu turystycznego
Podejście interdyscyplinarne - polega na poszukiwaniu odpowiedzi na podobne pytania z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych
Podejście prognostyczne - wynika z szybkiego tempa zmian zjawisk turystycznych i potrzeby analizy ich wpływu na kształtowanie się rynku turystycznego w przyszłości
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz