Esencjonizm-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Esencjonizm-opracowanie - strona 1 Esencjonizm-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ESENCJONIZM - J. Gnitecki - z łac. esentia = istota. Nawiązuje do teorii idealizacyjnej nurtu marksistowskiego.
ZAŁOŻENIA ESENCJONIZMU: 1)Źródłem wiedzy jest praktyka, a podstawową wartością poznawczą jest przekształcenie rzeczywistości 2)Odnosi się do struktury stotnościowej bytu: racjonalność działania poznawczego polega na uwypukleniu najistotniejszego dla zjawiska związku poprzez pominięcie związków mniej ważnych. Rzeczywistość ma esencjonalną strukturę. W teorii marksistowskiej najważniejszy był czynnik ekonomiczny 3)Kryterium prawdziwości zdań nie jest odzwierciedlenie rzeczywistości, lecz trafność deformacji. Odnosi się do kwestii pistemicznych (tworzenie wiedzy). Trafność deformacji polega na trafnym zrekonstruowaniu determinant(przyczyn) głównych i ubocznych badanego zjawiska.
STRUKTURA PROCESU BADAWCZEGO:
1)określenie przedmiotu i zakresu badań oraz ustalenie tematu pracy 2)sformułowani celów i problematyki badań 3)ustalenie listy zmiennych i dobór modelu badawczego 4)sformułowanie hipotez badawczych 5)zdefiniowanie zmiennych 6)dobieranie indykatorów (wskaźników) do zmiennych 7)ustalanie i dobieranie próby do badań 8)opracowanie procedury badawczej 9)konstruowanie narzędzi oraz dobór technik i metod badawczych 10)przeprowadzenie badań próbnych 11)przeprowadzenie badań właściwych 12)opracowanie wyników badań 13)wyprowadzanie z badań empirycznych teorii pedagogicznej 14)ukazanie związku teorii pedagogicznej z praktyką dydaktyczno-wychowawczą.
PRZEDMIOT BADAŃ - jest to zjawisko mieszczące się w problematyce teorii i praktyki danej subdyscypliny pedagogicznej.
TYPY CELÓW BADAŃ:
1)cel poznawczy: związany z opisem, wyjaśnianiem i przewidywaniem zjawisk pedagogicznych (np. rekonstrukcja pewnego zbioru czynników wpływająca na dany czynnik; tzn. zbadanie jakie czynniki wpływają na zjawisko agresji wśród młodzieży); ma charakter zdań oznajmujących; zaczyna się od słów „zbadanie”, „ustalenie”, „opis”, „wyjaśnienie” 2)cel teoretyczny: związany z podejmowaniem zadań teoretycznych, czyli z opracowaniem teoretycznego lub empirycznego modelu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, np. opracowanie cyklu zajęć lub szczegółowego modelu lekcji 3)cel praktyczny: związany z realizacją zadań praktycznych, czyli z opracowaniem dyrektyw pedagogicznych; owe dyrektywy są już praktycznymi wskazówkami dla wychowawców i wychowanków; celem praktycznym badań może być określony system wartości, do jakiego ma zmierzać wychowawca; można badać też skuteczność metod wychowawczych czy nauczani, np. metody poglądowej; cel praktyczny wyprowadzamy od zwrotów: ustalenie dyrektyw, ustalenie przydatności danej metody.
PROBLEMATYKA-zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie empiryczne. Pytania powinny być związane z celami.
KATEGORIE PROBLEMÓW BADAWCZYCH

(…)

… zmieniamy na zdania oznajmujące) wskaźniki coś, co da się zbadać empirycznie, umożliwia orzekanie o zaistnieniu określonych zjawisk pedagogicznych. Wskaźniki dobieramy zawsze do zmiennych.
MODELE BADAWCZE: 1)model diagnostyczny - np. monografia pedagogiczna; staramy się w miarę całościowy sposób opisać instytucję 2)model korelacyjny - pytania o współwystępowanie czynników (koincydencja); np. czy zachowaniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz