metody techniki, narzedzia badawcze

Nasza ocena:

4
Pobrań: 847
Wyświetleń: 5950
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
metody techniki, narzedzia badawcze - strona 1

Fragment notatki:

Poruszane zagadnienia to m.in.: definicja metody badawczej, podstawowe metody badawcze wykorzystywane w badaniach społecznych, techniki badawcze - definicja, rodzaje technik badawczych, narzędzie badawcze - definicja, rodzaje narzędzi badawczych, przedmiot badań - definicja, dobór technik badawczych, sondaż diagnostyczny, ilościowe opracowanie materiału badawczego, możliwość uogólnienia badań w sondażu diagnostycznym, populacja generalna, reprezentatywna grupa badawcza, próba celowa, teoretyczny cel badan, praktyczny cel badań, problematyka badawcza, rodzaje problemów badawczych, problemy teoretyczne i praktyczne, intuicja - definicja, monografia problemu, problemy istotnościowe, problemy zależnościowe, założenie pytań, kwestionariusz, pytania filtrujące, hipoteza badawcza, przykład błędnie sformułowanej hipotezy, hipoteza ad hoc, hipoteza pusta, teren badań, dobór próby badawczej, zasady doboru próby, badania pilotażowe, opracowanie ostatecznej wersji koncepcji badań.

Metody badań pedagogicznych
Wykład 23.02
Metody i techniki badawcze-siatka pojęciowa metodologii. Metoda, technika, procedura, proces badawczy.
sposób definiowania pojęć-
holistyczny- uogólnia to co ma być definiowane
Technika badawcza- wywiad
sposób definiowania pojęć- pojęcia w metodologii były definiowane w sposób, który nie ukrywa różnicy występującej między tymi pojęciami. Definicje są bardziej prawdziwe
Metoda badawcza - jest to sposób zaplanowania i zrealizowania procesu badawczego. Obejmuje określenie terenu badań, próby badawczej, dobór technik a także określenie przedmiotu badań.
Podstawowe metody badawcze wykorzystywane w badaniach społecznych
stadium indywidualnych przypadków
sondaz diagnostyczny
metoda monograficzna -wystepuje jako:
monografia instytucji
monografia problemu
metoda biograficzna
W definicji jest powiedziane po co jest metoda badawcza: zaplanować i zrealizować proces badawczy
Technika badawcza - sposoby gromadzenia materiału badawczego, oparte na starannie opracowanych dyrektywach (dokładnych, jasnych, ścisłych), weryfikowane w badaniu róznych nauk społecznych i dzieki temu posiadające walor użyteczności interdyscyplinarnej.
1 Techniki muszą być stosowane ściśle wg. Wskazań
2. W badaniach wykorzystujemy zawsze więcej niż jedna technike badawczą
TECHNIKI BADAWCZE
Wywiad
ankieta
obserwacja
analiza dokumentów
socjometria
eksperyment
pomiar
NARZEDZIE BADAWCZE- jest to przedmiot za pomocą, którego realizujemy techniki badawcze
kwestionariusz (ankieta, wywiad)
dyspozycja( analiza dokumentów, wywiad swobodny, obserwacja)
skale (pomiar)
Testy (socjometria, jako testy socjometryczne)
Dziennik (obserwacja)
Techniki badawcze służą do gromadzenia materiału badawczego
Techn. gromadzenie jest istotnym elementem , ale nie jedynym . zakres funkcji jest o wiele węższy niż metoda badań.
Technika to teoria narzędzia.
METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH- WYKŁAD 08.03.08
STUDIUM INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW
4 kategorie wg., których uzasadniamy a wcześniej dokonujemy wyboru metody badawczej.
1.Przedmiot badań
2. Wybór technik
3. Sposób opracowania materiału badawczego
a) jakościowy-dąży do tego co nazywamy wyjaśnieniem, rozumieniem tego z czym mamy do czynienia
b) ilościowy-dążą do formuły statystycznej, pokazują wymiar matematyczny 4. Możliwości uogólnienia wyników badań
Te 4 kategorie są bardzo ważne z 2 powodów:
1.powód merytoryczny-wskazują kryteria, które trzeba wziąć pod uwagę wtedy, kiedy się do własnych badań wybiera metodę badawczą.


(…)

… między badaczem a przedmiotem badań.
Ze względu na uwarunkowania gramatyczne i logiczne- mówimy o pytaniach rozstrzygnięcia, dopełnienia i pytaniach teoretycznych typu- „dlaczego”
Pytanie rozstrzygniecia charakteryzuje się tym, ze posiada partykułe pytajną -„czy”
Struktura i treść pytania rozstrzygnięcia, wyznaczają obszar pojęciowy i fizyczny, na który trzeba szukać odpowiedzi.
Pytanie rozstrzygnięcia
… oba sposoby opracowania materiału badawczego tzn. ilościowy i jakościowy sposób opracowania tego materiału ale podstawowy sposób to ilościowy..
Sondaż diagnostyczny jest metoda badawczą z wykorzystaniem, której mamy poznać opinie społeczna dotycząca jakiś kwestii społecznych. Wobec tego mamy do czynienia z takim podejściem badawczym, które jest przede wszystkim podejściem ilościowym…
… metody losowania:
prosty dobór losowy, który może być zwrotny np.( losujemy kulę a potem wrzucamyja jeszcze raz do bębna)
systematyczny dobór losowy np. co piąty z listy
warstwowy/zespołowy- wykorzystuje się na wielu tysiącach populacji
Metody badań pedagogicznych -wykład 26-04-08
TWORZENIE KONCEPCJI BADAŃ.. TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY CEL BADAŃ.
TEORETYCZNY CEL BADAŃ- zdiagnozować, rozpoznać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz