Koncepcja badawcza-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja badawcza-opracowanie - strona 1 Koncepcja badawcza-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Koncepcja badawcza
Koncepcja badawcza- projekt, refleksyjne przygotowanie badania.
Mamy 6 etapów projektowania badania:
Określanie problematyki badań- formułujemy , co chcemy badać. Mamy problem, który jest jeden i rozbijamy go na szereg mniejszych pytań. Najważniejsze jest uzasadnienie celowości badań. Pytania mogą być otwarte lub zamknięte. Aparat pojęciowy- podjęcie decyzji o tym, jakim językiem będziemy się posługiwać. Musimy sprawdzić czy pojęcia, których chcemy użyć mają już zastosowanie w nauce. To proces definiowania kluczowych pojęć., które trzeba skonkretyzować. terminy teoretyczne- występują w teoriach danej nauki i są nieuchwytne w zwyczajnej obserwacji np. tożsamość narodowa. terminy obserwacyjne- odnoszą się do tego, co możemy postrzegać zmysłami.
Przedmiot badań- to konkretne zjawiska, do których odnosimy się w pytaniach badawczych.
Podstawa źródłowa i techniki otrzymywania materiałów. Wyróżniamy 4 typy źródeł: wywołane i niewywołanie, utrwalone i nie utrwalone. Technika badawcza to utrwalone, ujęte we wzory czynności potrzebne do realizacji założeń badawczych. Wyróżniamy: Obserwacja
Eksperyment- stwarzamy sztuczną sytuację, by poddać ludzi pod działania bodźców
Wywiad- skategoryzowany, z listą problemów, swobodny, narracyjny, biograficzny.
Wywiad fokusowy- grupowe dyskusja + moderator
Sondaż ankietowy
Badania panelowe- badania długotrwałe. Tą samą grupę bada się w pewnych odstępach czasu, by uchwycić zachodzące zmiany.
Socjometria- służy do pomiaru pozycji poszczególnych jednostek w grupie. TO próba powiązania pozycji ze strukturą i funkcjami grupy. Otrzymujemy w tych badaniach pozycjonowanie jednostki w grupie. Analiza treści
Metoda biograficzna
Monografie terenowe Sondaż:
To technika, która posługuje się kwestionariuszem. Używamy go gdy populacja jest zbyt duża, by ją obserwować. Służy do rozpoznawania faktów lub badań opinii publicznej. Bardzo ważną kwestią jest próba tj. znalezienie takiego sposobu doboru by była ona reprezentatywna. Wyróżniamy 2 grupy sondażu: respondenci samodzielnie wypełniają kwestionariusz oraz takie, gdzie kwestionariusz wypełniany jest przez ankietera. Respondent- wszyscy, którzy dostarczają informacji o sobie
Informator- członek grupy, który może się wypowiadać o grupie, jest jej typowym przedstawicielem.
Dobór próby:
Są dwie metody doboru próby:
probabilistyczna/losowa- próba jednostek z większej społeczności, która musi proporcjonalnie odzwierciedlać całą populację. Każdy członek populacji musi mieć równe szanse bycia w próbie. Stosuje się tu tabelę liczb losowych lub komputer z algorytmem losowania, albo metodę równych odstępów (np. wybiera się co 10 osobę). Dobór może być : oparty na dostępności badanych, wybrany z próby celowej (na podstawie wiedzy o populacji, metodą kuli śniegowej, próby kwotowej.


(…)

… wyjaśnienie kto robi badania, jaki jest ich cel.
-mamy dwa rodzaje pytań: otwarte i zamknięte. Otwarte badany wypełnia sam. Pytania zamknięte najczęściej bazują na kafeterii. Istnieją też pytania wielokrotnego wyboru (np. wybierz 3 najważniejsze). Kafeteria powinna wyczerpywać wszystkie propozycje.
-Ankieta to pewien rodzaj kwestionariusza, zbudowany tak, by ankietowany mógł ja najczęściej rozwiązywać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz