Teoretyczne Podstawy Wychowania

note /search

Ambiwalentność wychowania- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2401

AMBIWALENTNOŚĆ WYCHOWANIA: Ambiwalentność wychowania – dwuznaczność, dwuwartościowość, przeciwstawność. Przejawy ambiwalencji: Wychowanie może być środkiem Wychowanie może być środkiem zniewolenia człowieka wyzwalania człowieka Wychowan...

Definicje wychowania wyróżnione ze względu na dyscypliny naukowe- opra...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1960

DEFINICJE WYCHOWANIA WYRÓŻNIONE ZE WZGLĘDU NA DYSCYPLINY NAUKOWE. Antonina Gurycka – definicja psychologiczna: Wychowanie – dynamiczny, złożony układ wzajemnie od siebie zależnych procesów nadawania i odbierania wpływu (wywierania wpływu) zachodzących między jednostkami o zróżnicowanych, specy...

Definicje wychowania wyróżnione ze względu na elementy- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1225

DEFINICJE WYCHOWANIA WYRÓŻNIONE ZE WZGLĘDU NA ELEMENTY, KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD ZJAWISK WYCHOWANIA: Definicje prakseologiczne wychowania – zwracają uwagę na celowe działania wychowawców na wychowanków, wpływanie na nich, urabianie, np.: Waltz: „ wychowanie jest planowym oddziaływaniem na jeszcze ...

Definicje wychowania wyróżnione ze względu na rodzaj definicji- opraco...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1575

DEFINICJE WYCHOWANIA WYRÓŻNIONE ZE WZGLĘDU NA RODZAJ DEFINICJI: Definicje sprawozdawcze (analityczne) – starają się w miarę wiernie odtworzyć sens pojęcia „wychowanie” zawierający się w języku naukowym i potocznym, np.: Sośnicki: „wychowan...

Edukacja- wychowanie, opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 889
Wyświetleń: 4151

EDUKACJA – WYCHOWANIE Edukacja – ogół wpływów na człowieka. Celem edukacji jest dokonywanie zmian w sobie, w otoczeniu – z zachowaniem wolności. Dokonuje się wszędzie przez wszystkich ludzi. Dziesięciościan edukacji według Kwiecińskiego: globalizacja,

Socjalizacja a wychowanie- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3066

SOCJALIZACJA A WYCHOWANIE: Socjalizacja – przygotowanie człowieka do życia w społeczeństwie poprzez udział w grupach społecznych i ich kulturze. Socjalizacja uczy współżycia ze społeczeństwem, uczy pełnienia ról społecznych, norm, uczy panowania nad emocjami, popędami, wpaja człowiekowi aspirac...

Socjalizacja- edukacja, stosunek krzyżowania

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1029

SOCJALIZACJA – EDUKACJA (stosunek krzyżowania) Istnieje edukacja nie będąca socjalizacją (indoktrynacja). Istnieje socjalizacja nie będąca edukacją (akomodacja). Istnieje socjalizacja będąca edukacją i edukacja będąca socjalizacją (

Trzy warunki wychowania według Kruszewskiego i Konarzewskiego

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2723

TRZY WARUNKI WYCHOWANIA WEDŁUG KRUSZEWSKIEGO I KONARZEWSKIEGO: 1. Nie można mówić o wychowaniu, jeśli nie ma oddziałujących na siebie osób. 2. Nie można mówić o wychowaniu, jeśli przynajmniej niektóre osoby biorące w nim udział nie działają z myślą o wywołaniu zmian w postępowaniu innych ludzi....

Trzy znaczenia treściowo-zakresowe pojęcia wychowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1393

TRZY ZNACZENIA TREŚCIOWO – ZAKRESOWE POJĘCIA WYCHOWANIE: SZEROKIE „Poprzez wychowanie rozumie wszystkie rodzaje działań społecznych, które charakteryzują się następującymi właściwościami, cechami konstytutywnymi: akomodacją, aproksymacją oraz indoktrynacją.” De Tchorzewski Akomodacja – przystos...

Właściwości wychowania wyróżnione ze względu na sposób wychowania prze...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1183

WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) WYCHOWANIA WYRÓŻNIONE ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB WYCHOWANIA PRZEZ ŁOBOCKIEGO: Wychowanie jako zjawisko społeczne oznacza, że występuje w zbiorowości człowieka i jest równocześnie funkcją życia społecznego. Tak rozumiane wychowanie cechuje: - złożoność – odnosi się do zewnętrznych ...