Teoretyczne Podstawy Wychowania - strona 2

note /search

Perspektywy odkrywania podmiotowości- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 973

Perspektywy odkrywania podmiotowości. E. Kubiak – Szymborska wyróżnia cztery komplementarne względem siebie perspektywy odczytywania podmiotowości w kontekście wychowania: 1. zwraca uwagę na podmiotowy charakter wychowania, a ściśle rzecz biorąc na relacje zachodzące między podmiotami wychowani...

Teoretyczne Podstawy Wychowania , Teoria Wychowania, ćwiczenia, dr Zaj...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 3801
Wyświetleń: 12831

Dane opracowanie zawiera notatki z ćwiczeń Teoretycznych Podstaw Wychowania prowadzonych przez dr Zając. W materiałach tych zostały opisane zagadnienia na następujące tematy: definicje wychowania, warunki do zaistnienia wychowania, elementy zjawiska wychowania, wychowanie na tle innych zjawisk i pro...

Teoria Wychowania - wykłady - drZając

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 9863

Dokument zawiera 10 stron wykładów i porusza zagadnienia takie jak: wychowanie w ramach nauki i teorii naukowych, sens nauki, T. Pilch, T. Kotarbiński, Ajdukiewicz, John Bernal, znaczenia nauki, H. Bezwińska, teorie, 3 poziomy dojrzałości rozważań teoretycznych, warstwa empiryczna, funkcje teorii, ...

Formy, środki i metody wychowania

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 3640

Formy, środki i metody wychowania Formy wychowania - Przyjmuje się dwa kryteria ich wyodrębniania. Kryterium pierwsze stanowi przedmiot aktywności, dziedzina życia społecznego, w której uczestniczy wychowanek. Kryterium drugim są natomiast relacje, w jakie wchodzi wychowanek z innymi osobami. Ważny...

Indywidualne metody wychowania

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1876

Indywidualne metody wychowania: nagradzanie i karanie, modelowanie, perswazja, zadaniowe Metoda nagradzania i metoda karania często występują łącznie, gdyż stanowią jedne z najczęściej stosowanych metod oddziaływań wychowawczych. Metody ...

Podstawowe pojęcia teorii wychowania

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1652

Podstawowe pojęcia teorii wychowania: socjalizacja (pierwotna i wtórna), wychowanie (urabiające, przyzwalające i wyzwalające) samowychowanie Socjalizacja- wpływ społeczny na jednostkę, który prowadzi do uzyskania przez tę właśnie osobę k...

Proces wychowania i jego struktura

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3129

Proces wychowania i jego struktura cele wychowania (pojęcie, źródła, rodzaje i funkcje) Cele wychowania to normy postulujące określone stany rzeczy, czyli standardy wychowawcze, wskazujące na pożądane cechy osobowości i zachowania. Określają one pewne ogólne zmiany czy przeobrażenia w tym zakresie...

Orientacja badawcza teorii wychowania- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 406
Wyświetleń: 966

Orientacja badawcza Teorii wychowania. Wg Józefa Górniewicza 1. Orientacje – stanowisko tradycyjne 2. Orientacja fenomenologiczna 3. Orientacja scjentystyczna 4. Orientacja antymetodologiczna Wg B. Śliwerski 1. Orientacja socjologiczna 2. ORIENTACJA NORMATYWNA a) Orientacja normatywno-ideo...

Realizm klasyczny-opracowanie

 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Realizm to stanowisko filozoficzne, według którego istnieje obiektywny porządek rzeczywistości, a człowiek ma możliwość jego poznania. Celem wychowania jest kształtowanie umiejętności racjonalnego myślenia, dzięki czemu dochodzimy do doskonałości ...

Funkcje celów wychowania- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

funkcje celów wychowania Wg A. Guryckiej: - wyodrębniająca – pozwala wyodrębnić poszczególne procesy wychowania spośród innych, - strukturalizująca (modelująca) – określa charakter interakcji między wychowawcą, a wychowankiem, - kontrolna – wyznaczają jakość niezbędną do nabycia doświadczeń i w...