Proces wychowania i jego struktura

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 3885
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces wychowania i jego struktura - strona 1 Proces wychowania i jego struktura - strona 2 Proces wychowania i jego struktura - strona 3

Fragment notatki:

Proces wychowania i jego struktura
cele wychowania (pojęcie, źródła, rodzaje i funkcje)
Cele wychowania to normy postulujące określone stany rzeczy, czyli standardy wychowawcze, wskazujące na pożądane cechy osobowości i zachowania. Określają one pewne ogólne zmiany czy przeobrażenia w tym zakresie. Trzy rodzaje celów wychowania:
cele ogólne- widziane jako cele ostateczne i najdalsze. Podkreśla się często ich znaczenie dla wychowania i wskazuje na samego człowieka jako ostateczny cel wychowania.
cele pośrednie- odnoszą się do szczegółowych aspiracji i najczęściej dotyczą oddzielnych zmiennych osobowościowych: wiedzy, poglądów, umiejętności i sprawności
cele szczegółowe- obejmują konkretne zadania nauczania i wychowania w odniesieniu do określonych grup czy aspektów rzeczywistości. Ich realizacja jest koniecznym warunkiem realizacji i osiągnięcia celów.
Źródła celów wychowania:
Natura człowieka - zadatki wrodzone decydują o kształcie fizycznym i psychicznym jednostki. Rolą wychowani jest usuwanie barier hamujących swobodny rozwój dziecka.
Wartości ponadczasowe - ich źródłem i środkiem przekazu była kultura i z niej należało czerpać cele wychowania, które miały charakter ponadczasowy i obiektywny.
Wartości społeczne,
Wizja przyszłego świata zawarta w ideologii,
Wartości religijne.
Funkcje celów wychowania (za Rollerem):
Cele stanowią punkt odniesienia, „do którego wszystko ma być przymierzone i według którego wszystko ma podlegać ocenie i osądowi”
Mają znaczenie regulacyjne, bowiem stanowią gwarancję przeciw nadmiernemu rozbudowywaniu środków
„Organizują” struktury szkolne, programy, metody, kształcenie nauczycieli oraz badania naukowe
Wzmacniają to, co wyraźne i demaskują to, co ukryte
Nadają ludzki sens przekazywanej wiedzy i motywują tego, kto podejmuje próbę jej zgłębiania
Koordynują, integrują i mobilizują działania wychowawcze
Pełnią funkcję prospektywną, z zatem inspirują do działania dziś, twórczo przenoszą w przyszłość taką jakiej pragniemy
struktura procesu wychowania
Proces wychowania za A. Gurycką
Koncentruje się na osobowym wymiarze. Trzy sposoby rozumienia procesu wychowania:
To „intencjonalne wywieranie wpływu na rzecz określonego celu”
To „dwukierunkowo przebiegający stosunek wychowawczy”
To „układ zorganizowanych sytuacji wychowawczych mających na celu dostarczenie wychowankowi doświadczeń koniecznych do uzyskania zamierzonej, względnie trwałej zmiany w jego osobowości”


(…)

… on nie tylko teleologiczno-aksjologiczny aspekt ale również prakseologiczny.
miary skuteczności procesu wychowania
Kryterium oznacza miernik służący za podstawę oceny, sprawdzian, probierz, czy też cechę pozwalającą orzekać o kimś lub o czymś. Podstawowym kryterium w przypadku oceny skutków działalności wychowawczej, powinno być porównanie stanu rzeczywistego ze stanem pożądanym, postulowanym. Te kryterium można odnaleźć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz