Probierz

Cechy przewodnie cywilizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

barbarzyństwo i I rewolucję techniczną w neolicie nastąpił rozwój cywilizowany. 3. Trzy probierze cywilizacji...

Wolność jako zadanie i dar-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Krystyna Czuba
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

minimum warunków ekonomiczno-społecznych. Wolność sumienia i religii jest probierzem wszystkim wolności...

Filozofia społeczna - wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2485

. Probierzem własnej wiedzy jest uświadomienie, że nic nie wiemy. Świadomośd niewiedzy pomaga nam w wiedzy...

Proces wychowania i jego struktura

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2184

miernik służący za podstawę oceny, sprawdzian, probierz, czy też cechę pozwalającą orzekać...

Logika prawnicza - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 840

- trzeba szukać sprawdzianów, czy to, co one głoszą, odpowiada rzeczywistości, jakiegoś probierza prawdziwości...

Zasada profesjonalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2863

probierz ich etyczności. Przejawami jawności działań publicznych urzędników są: procedury stanowienia...

Nowa Lewica - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1925

najlepszych probierzem są stosunki amerykańsko-kubańskie.               * Liderzy krajów latynoamerykańskich...

Klasy, stany, partie - Weber

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

jest probierzem godności stanowej. Powoduje to, że stany są nosicielami wszelkich konwencji; wszelka stylizacja...