Cechy przewodnie cywilizacji - Cywilizacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy przewodnie cywilizacji - Cywilizacja - strona 1

Fragment notatki:

T1_ Od cywilizacji rzecznej do oceanicznej 1. Człowiek w dziejach na strzałce czasu
2. Rewolucje przemysłowe i cywilizacje rolnicze
I rewolucja techniczna Cywilizacje najdawniejsze - rzeczne Cywilizacja antyczna - morska Cywilizacja europejska - oceaniczna II rewolucja przemysłowa Cywilizacja postindustrialna Cywilizacja - (cyvilis - obywatelski) jest to stan kultury materialnej osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej.
Wg H. Koniecznego - metoda struktury życia zbiorowego
Wg A. Toynbee - najmniejsza jednostka dziejów, w której proces historyczny jest zrozumiały i daje się studiować. Wg Morgana - jest to etap w rozwoju dziejów po okresie dzikości z gospodarką zbieracko łowiecką (paleolit) poprzez barbarzyństwo i I rewolucję techniczną w neolicie nastąpił rozwój cywilizowany.
3. Trzy probierze cywilizacji : Trój prawo familijne, majątkowe i spadkowe oraz publiczne i prywatne Poczucie istnienia lub braku istnienia narodu Stosunek do prawdy, dobra, piękna, zdrowia i dobrobytu Cechy przewodnie cyw ilizacji Cechy prz e wodnie I rewolucja tec h niczna Cywilizacje na j dawniejsze Cywilizacja a n tyczna Cywilizacja eur o pejska II rewolucja przemysłowa Okres w dzi e jach 8-3 tys. lat pne
2700 - 1200 pne
2700 - 2200
2200 - 1700
1700 - 1200 1200pne - 300ne
1200 - 700pne
700 - 200pne
200pne - 300ne
300 - 1800ne
300 - 800
800 - 1300
1300 - 1800
Od 1800 do współczesności
Stosunek czł o wieka do przyr. Podporządkowany przyrodzie
Częścią przyrody
Ponad przyrodą
Podstawowy typ stosunków mi ę dzyludzkich Hierarchiczny
Współrzędny
Indywidualistyczny
Najważniejszy wymiar czasu Przeszłość
Teraźniejszość
Przyszłość
Ukierunkowanie osobowości Postawa dionizyjska (na przeżywanie istnienia)
Postawa apolińska (na formowanie samego siebie)
Postawa prometejska
(na działanie)
Technika w o jenna Broń metalowa
Broń żelazna
Atomizacja metod walki
Proch strzelniczy
Broń nuklearna
Tech. komun i kowania się Pismo
Alfabet
Biblioteki rękopisów
Druk
Mech. i elektron. środki łącz.
Technika pokonywania prz e strzeni ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz