Oceanografia biologiczna

note /search

Wahania poziomu Morza Bałtyckiego na stacji Oulu 2

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Tab. 1 Maksymalne poziomy morza Tab. 2 Maksymalne poziomy morza na stacji Oulu w okresie 1900-2000r. w szeregu malejącym z empirycznym prawdopodobieństwem przewyższenia p[%] Tab. 3 Prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnych poziomów morza w Oulu F(H p ) [%] T p [lata] H p [cm] 1 100 792,9146 2 5...

Zagadnienia na egzamin z oceanografii

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1043

1. Przedstaw horyzontalny rozklad temperatury wód Morza Baltyckiego w ujeciu sezonowym: Latem najcieplejsza woda znajduje się na powierzchni. Na głębokości 20-30 m i poniżej formuje się termoklina, czyli warstwa skoku termicznego. Poniżej nie...

Cechy przewodnie cywilizacji - Cywilizacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

T1_ Od cywilizacji rzecznej do oceanicznej 1. Człowiek w dziejach na strzałce czasu 2. Rewolucje przemysłowe i cywilizacje rolnicze I rewolucja techniczna Cywilizacje najdawniejsze - rzeczne Cywilizacja antyczna - morska Cywilizacja europejska - oceaniczna II rewolucja przemysłowa Cywilizacja pos...

Cechy rewolucji przemysłowych i cywilizacji rolniczych

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

Cechy rewolucji technicznych i cywilizacji rolniczych I rewol u cja tec h niczna 8-3 tys. lat pne Uprawa roślin, udomowienie zwierząt, pierwsze miasta, nowa warstwa społeczna - rzemieślnicy, metalurgia br ą zu OBCIĄŻENIA - MEGALITY Cywiliz a cje na j dawnie j sze 27 00 - 2200 Egipt w delcie Nilu, S...

Długookresowe wahania Morza Bałtyckiego stacje w Olands norra i Warnem...

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Tab. 1 Maksymalne poziomy morza Tab. 2 Maksymalne poziomy morza na stacji Olands norra w okresie 1900-2000r w szeregu malejącym z empirycznym Tab. 3 Prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnych poziomów morza w Olands norra F(H p ) [%] T p [lata] H p [cm] 1 100 718,9712 2 50 716,1558 5 20 712,3988 1...

Falowanie regularne

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1988

T_Fale morskie Rys. 1 Parametry opisujące fale regularne Wysokość fali ( H ) - pionowa odległość między grzbietem a doliną fali Amplituda fali (A) - pionowa odległość między grzbietem (lub doliną) fali a poziomem spokoju (średnim poziomem wody) Długość fali ( L ) - odległość między kolejnymi punk...

Falowanie wiatrowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1379

Falowanie wiatrowe Działanie wiatru na powierzchni morza powoduje chaotyczny i niestabilny ruch powierzchni swobodnej skutkujący chaotycznym kształtem powierzchni morza. Model Kry...

Pojecia-oceanografia

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

Abiotyczne - czynniki środowiska nieożywionego np. promieniowanie słoneczne, atmosfera i jej skład, powierzchnia litosfery z jej rzeźbą i składnikami Abrazja - polega na ścieraniu podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez prądy rzeczne i morskie, falowanie wód, przypływy i ...

Postępy myśli w rozszerzaniu horyzontu wiedzy o morzu wśród róznych cy...

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

T2_Postępy myśli w rozszerzaniu horyzontu wiedzy o morzu Rozwój myśli w dziejach poznawania mórz Żegluga od Sumerów do Fenicjan Na czym polegała siła żeglugi Fenicjan ? Wkład nauk antycznych - Grecy i Rzymianie Co wnieśli Grecy do nauki poznania oceanu ? Jakie były elementy wkładu Rzymian w rozs...

Pytania na zaliczenie - Liczba falowa

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

1. Przedstaw horyzontalny rozklad temperatury wód Morza Baltyckiego w ujeciu sezonowym; Horyzontalny rozkład temp wod morza bałtyckiego w ujęciu sezonowym rozkłada się nastepujaco.im dalej na polnoc czyli bliżej bieguna jest zimniej ,lecz nie tylko to wpływa na temperatury wod morza bałtyckiego zal...