Cechy rewolucji przemysłowych i cywilizacji rolniczych

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy rewolucji przemysłowych  i cywilizacji rolniczych - strona 1 Cechy rewolucji przemysłowych  i cywilizacji rolniczych - strona 2

Fragment notatki:

Cechy rewolucji technicznych i cywilizacji rolniczych I rewol u cja tec h niczna 8-3 tys. lat pne Uprawa roślin, udomowienie zwierząt, pierwsze miasta, nowa warstwa społeczna - rzemieślnicy, metalurgia br ą zu OBCIĄŻENIA - MEGALITY Cywiliz a cje na j dawnie j sze 27 00 - 2200 Egipt w delcie Nilu, Sumer w delcie Tygrysu i Eufratu, Meluch w delcie Indusu 2200 - 1700 Helenowie na Morzu Egejskim 1700 - 1200 Ariowie w Dolinie Mezopotamii Cywiliz a cja a n tyczna 1200 - 700pne 500 letnia wojna na M. Śródz. Rywalizacja Gre ków i Fen i cjan 700 - 200pne Cezura dziejowa - przewrót humanistyczny, (Konf u cjiusz, Zarat u stra, prorocy (Izajasz, Eliasz, Jeremiasz,) filozofowie Tales, Homer, Sokrates, Platon, Arystoteles 200pne - 300ne Imperium Romanum, Pax Romana - 3 wieki na M.Ś., chrześcija ń stwo, Cywiliz a cja eur o pejska 300 - 800 Upadek Cesarstwa Rzymskiego, wędrówki ludów, Poitier - r.732 Idea wolności 800 - 1300 Nowa wojna 500 letnia na M. Śródz. Islam - chrześ., pa ń stwa n a rodowe - królestwa, siła woli 1300 - 1800 Wielkie odkrycia geograficzne, reformacja, żegluga oc e aniczna, rozwój gospodarczy II rewol u cja prz e mysłowa I_faza XVI/XVII maszyna parowa, wypieranie drewna przez węgiel, z a stąpi e nie pracy rzemieślniczej pracą cząstkową (robotnik + masz y na) II_faza XVIII - 1 p. XX wypieranie węgla przez ropę - petrochemia, syntetyki, met a lurgia, produkcja masowa - fordyzm, bezrobocie koniunkt u ralne III_faza od 1950 Nowe energie, automatyzacja, elektronika, zastąpienie pracy cząstkowej wysoko kwalifikowaną, bezrobocie struk t u ralne, OBCIĄŻENIA - ZANIECZYSZCZENIA II rewolucja przemysłowa/cywilizacja postindustrialna Przemysł Fordyzm Postfordyzm Produkcja: masowa, zuniformizowana, standaryzowana,
zależna od zasobów i nadprodukcji, koszty zredukowane wskutek kontroli
Praca: akordowa, czynności proste, brak ciągłości
Przestrzeń: hierarchia oparta na funkcjach, podział, homogenizacja, globalna sieć dostawców
Produkcja: małoseryjna, elastyczna, zależna od popytu, koszty zredukowane wskutek innowacji i zwiększenia jakości
Praca: wielość zadań, specjalizacja, pewność zatrud.
Przestrzeń: Skupiska i aglomeracja, integracja, terytorialne więzi, dywersyfikacja rynków


(…)

… cząstkową (robotnik + maszyna)
II_faza XVIII - 1 p. XX
wypieranie węgla przez ropę - petrochemia, syntetyki, metalurgia, produkcja masowa - fordyzm, bezrobocie koniunkturalne
III_faza od 1950 Nowe energie, automatyzacja, elektronika, zastąpienie pracy cząstkowej wysoko kwalifikowaną, bezrobocie strukturalne,
OBCIĄŻENIA - ZANIECZYSZCZENIA
II rewolucja przemysłowa/cywilizacja postindustrialna Przemysł…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz