Oceanografia biologiczna - strona 2

note /search

Właściwości wody morskiej

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 861

WŁAŚCIWOŚCI WODY MORSKIEJ Woda morska woda występująca w morzach i oceanach . W wodzie tej są rozpuszczone tysiące związków chemicznych i prawie wszystkie pierwiastki chemiczne obecne na kuli ziemskiej. Woda morska stanowi ponad 96% wody obecnej w formie ciekłej na powierzchni Ziemi, zaś tzw. woda ...

Wahania poziomu Morza Bałtyckiego na stacji Oulu 2

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Tab. 1 Maksymalne poziomy morza Tab. 2 Maksymalne poziomy morza na stacji Oulu w okresie 1900-2000r. w szeregu malejącym z empirycznym prawdopodobieństwem przewyższenia p[%] Tab. 3 Prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnych poziomów morza w Oulu F(H p ) [%] T p [lata] H p [cm] 1 100 792,9146 2 50 ...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

1. Przedstaw horyzontalny rozklad temperatury wód Morza Baltyckiego w ujeciu sezonowym: Latem najcieplejsza woda znajduje się na powierzchni. Na głębokości 20-30 m i poniżej formuje się termoklina, czyli warstwa skoku termicznego. Poniżej niej ...

Długookresowe wahania Morza Bałtyckiego stacje w Olands norra i Warnem...

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Tab. 1 Maksymalne poziomy morza Tab. 2 Maksymalne poziomy morza na stacji Olands norra w okresie 1900-2000r w szeregu malejącym z empirycznym Tab. 3 Prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnych poziomów morza w Olands norra F(H p ) [%] T p [lata] H p [cm] 1 100 718,9712 2 50 716,1558 5 20 712,3988 1...

Postępy myśli w rozszerzaniu horyzontu wiedzy o morzu

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 700

T2_Post ę py myśli w rozszerzaniu horyzontu wiedzy o morzu Rozwój myśli w dziejach poznawania mórz Żegluga od Sumerów do Fenicjan Na czym polegała siła żeglugi Fenicjan ? Wkład nauk antycznych - Grecy i Rzymianie Co wnieśli Grecy do nauki poznania oceanu ? Jakie były elementy wkładu Rzymian w ...

Zadania: fale morskie

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

ZADANIE 1 Obliczyć długość i prędkość fali o okresie: 30s, na głębokościach 20 i 8m. Na 20 m głębokości Dane: h = 20 m T = 30 s g = 9,81 m/s 2 długość fali: prędkość fali: Na 8 m głębokości Dane: h = 8 m T = 30 s g = 9,81 m/s 2 = 0,036 długość fali: prędkość fali: = 8,86 m/s Odpowiedź: Dług...

Sezonowa zmienność zasobów ciepła wody

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Tab.2 Sezonowa zmienność zasobów ciepła kolumny wody w Basenie Bornholmskim Tab.1 Sezonowa zmienność pionowych gradientów temperatury wody w Basenie Bornholmskim Tab.1 Sezonowa zmienność pionowych gradientów zasolenia wód morskich w Basenie Bo...

Cechy przewodnie cywilizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

T1_ Od cywilizacji rzecznej do oceanicznej 1. Człowiek w dziejach na strzałce czasu 2. Rewolucje przemysłowe i cywilizacje rolnicze I rewolucja techniczna Cywilizacje najdawniejsze - rzeczne Cywilizacja antyczna - morska Cywilizacja europejska - oceaniczna II rewolucja przemysłowa Cywilizacja p...

Cechy rewolucji przemysłowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Cechy rewolucji technicznych i cywilizacji rolniczych I rewol u cja tec h niczna 8-3 tys. lat pne Uprawa roślin, udomowienie zwierząt, pierwsze miasta, nowa warstwa społeczna - rzemieślnicy, metalurgia br ą zu OBCIĄŻENIA - MEGALITY Cywiliz a cje na j dawnie j sze 27 00 - 2200 Egipt w delcie Nilu,...

Falowanie regularne - parametry

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

T_Fale morskie Rys. 1 Parametry opisujące fale regularne Wysokość fali ( H ) - pionowa odległość między grzbietem a doliną fali Amplituda fali (A) - pionowa odległość między grzbietem (lub doliną) fali a poziomem spokoju (średnim poziomem wody) Długość fali ( L ) - odległość między kolejnymi pu...