Logika prawnicza - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logika prawnicza - omówienie - strona 1 Logika prawnicza - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

ZDANIE
Zdanie w sensie logicznym - wyrażenie jednoznacznie stwierdzające, na gruncie danego języka, iż tak a tak jest albo że tak a tak nie jest. zdanie w sensie logicznym ma stwierdzać, że tak a tak jest albo że tak a tak nie jest,
zdanie w sensie logicznym ma jednoznacznie stwierdzać coś określonego (jeżeli występują nazwy abstrakcyjne to nie jest to zdanie w sensie logicznym),
spośród zdań w sensie gramatycznym zdania w sensie logicznym mogą być tylko zdaniami oznajmującymi.
Zdarzenie - fakt, że rzecz czy osoba A w momencie B wykazywała własność C, a w innym momencie B1 tej własności nie wykazywała (lub na odwrót),
Stan rzeczy - fakt, iż rzecz czy osoba A w momencie w okresie od momentu B do momentu B1 nieprzerwanie wykazywała własność C.
Wartość logiczna zdania:
Zdanie prawdziwe - jest to zdanie, które opisuje rzeczywistość taką jaka ona jest,
Zdania fałszywe - jest to zdanie, które opisuje rzeczywistość niezgodnie z tym jak się ona ma.
Rodzaje zdań:
Zdanie analityczne - prawdziwość jest przesądzona ze względu na samo znaczenie użytych w mich słów,
Zdanie wewnętrznie kontradyktaryczne - fałszywość jest przesądzona ze względu na samo znaczenie użytych w nim słów,
Zdanie syntetyczne - trzeba szukać sprawdzianów, czy to, co one głoszą, odpowiada rzeczywistości, jakiegoś probierza prawdziwości,
Zdanie egzystencjalne - zdanie orzekające o istnienie (nie istnieniu) przedmiotów jakiegoś rodzaju.
Wypowiedz zdaniowa niezupełna - wyrażenie, które w prawdzie na gruncie danego języka nie jest zdaniem w sensie logicznym, lecz a tyle spełnia rolę zdania w sensie logicznym, o ile słuchacz zdaje sobie sprawę z pewnych domyślnych uzupełnień wypowiedzi, pominietych przez mówiącego.
Kwantyfikator ogólny:
Jeśli x jest żółte, to x jest kolorowe - prawda,
Jeśli x jest kolorowe, to x jest żółte - fałsz,
Kwantyfikator szczegółowy:
x jest kolorowe i x jest żółte,
Funkcje:
„każde S jest P”
„jeśli p, to q”
Zdanie złożone - zdanie w obrębie którego występuje część będąca odrębnym zdaniem.
Zdanie proste (kategoryczne) - zdanie w obrębie którego nie występuje część będąca odrębnym zdaniem:
„a jest b”
„a ma własność b”
Zdanie atomiczne - orzekające, że jakieś indywiduum x, określona jednostka oznaczona nazwą indywidualną, przynależy do określonej klasy A - „x ∊ A”, - „Jan jest górnikiem”
Zdanie subsumpcyjne - orzekające, że jakaś klasa A w całości czy w części zawiera się (nie zawiera) w jakiejś klasie B - „pies jest kręgowcem”
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz