Logika prawnicza

note /search

Logika prawnicza - kompedium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 2905
Wyświetleń: 4676

Rozdzia ł I KLASYCZNY RACHUNEK ZDA Ń . Klasyczny rachunek zdań (w skrócie KRZ) jest jednym z najprostszych systemów logiki formalnej. W praktyce może on służyć do sprawdzania poprawności wnioskowań, czyli takich procesów myślowych, podczas których na podstawie uznania za prawdziwe jednych zdań (prz...

Logika dla prawników - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 4585

Logika Dla Prawników Rozdział I: Zagadnienia wstępne Starożytność Zenon z Elei: Twórca dialektyki(poszukiwał prawdy, wykorzystując argumenty słowne). Sokrates Model tworzenia definicji Platon: Twórca rozumowania dedukcyjnego Arystoteles: Zasada sprzeczności: „dwa zdania względem siebie sprzecz...

Role wypowiedzi - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2569

ROLE WYPOWIEDZI Rola opisowa - pełnią przede wszystkim zdania oznajmujące, polega na tym iż wypowiedz służy do opisu że tak a tak jest lub tak a tak nie jest, Rola sugestywna - polega na tym że wypowiedz ma skłaniać odbiorcę do określonego postępowania. Zdania rozkazujące, prośby, życzenia, itp., R...

Logika jako pojęcie wieloznaczne - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1204

WYKŁAD 1 Logika to pojęcie wieloznaczne; to dziedzina wiedzy, która zajmuje się metodami poprawnego uzasadniania, definiowania i wnioskowania. Logika Formalna Teoria argumentacji (logika materialna) Charakter sformalizowany Postać rachunków Operacje na symbolach Czy jest działem matematyki, czy...

Błędy definicyjne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2562

WYKŁAD 2 i 3 Błędy definicyjne ignotum per ignotum idem per idem nieadekwatność definicji Ad. b To samo przez to samo; błędne koło bezpośrednie (np. masło maślane) i pośrednie (np. logika to nauka o poprawnym myśleniu, które jest logiką) Ad. c Poprawna definicja równościowa, równoważnościowa ...

Dowów nie wprost - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1785

WYKŁAD 4 Dowód nie wprost (p - q) ^ (q - r) - (p - r) prawo sylogizmu hipotetycznego (p - q) ^ (q - r) - (p - r) v v v v v v f f v f f Sprzeczność Jeżeli Jan jest ekonomistą i Jan jest prawnikiem, to nieprawdą jest, że jeżeli jest ekonomistą, to nie jest prawnikiem. (p ^ q) - ~ (p - ~ q) v v v f f...

Rachunek relacji - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2184

WYKŁAD 5 Rachunek relacji x R y - x pozostaje w relacji R y x - poprzednik relacji R - relacja y - następnik relacji konwers R - dziedzina przeciwna x R y ≡ y R x konwersem relacji bycia starszym jest bycie młodszym itp. ^ JEST TUTAJ KWANTYFIKATOREM!!! NIE MYLIĆ ZE ZNACZKIEM OZNACZAJĄCYM „I” W...

Desygnaty, podział - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2422

WYKŁAD 6 Desygnaty nazwy indywidualne - ściśle oznaczony obiekt (jeden desygnat), np. u ludzi imię i nazwisko; nazwy szczytów, rzek, miast itp., itd. nazwy generalne - wiele desygnatów; przypisujemy każdemu obiektowi, który posiada określoną cech...

Logika prawnicza - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 3465
Wyświetleń: 9198

WYKŁAD 1 Logika to pojęcie wieloznaczne; to dziedzina wiedzy, która zajmuje się metodami poprawnego uzasadniania, definiowania i wnioskowania. Logika Formalna Teoria argumentacji (logika materialna) Charakter sformalizowany Postać rachunków Operacje na symbolach Czy jest działem matematyki, czy...

Reguły dowodzenia - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2604

WYKŁAD 7 Reguły dowodzenia Mają charakter niesystematyczny 3 podstawowe dyrektywy: - porządek wstępujący - od argumentów najsłabszych do najsilniejszych - porządek zstępujący - od argumentów najmocniejszych do najsłabszych - porządek homerycki/ nestoriański - argumenty przemieszane 3 płaszczyz...