Teoria wychowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 7371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria wychowania - strona 1

Fragment notatki:Informacje poruszone w notatce to: wychowanie, urabiające, przyzwalające, socjalizacja i wychowanie, cel wychowania, metody wychowania.

Przedmiot pojęcia i kategorie teorii wychowania.
Wychowanie-świadome i celowe działania pedagogiczne zmierzające do osiągnięcia względnie stałych skutków w osobowości wychowanka ( fizyczny, umysłowy, duchowy totalny rozwój człowieka)
Wychowanie w ujęciu wąskim-wychowanie to byt społeczny, będący wytworem przynajmniej dwóch osób, pomiędzy którymi zachodzi relacja wyrażająca się w przekraczaniu przestrzeni międzypodmiotowej za pomocą obranej formy kontaktu, w ramach którego podmiot wychowujący, kierując się powszechnie uznanym dobrem umożliwia podmiotowi wychowywanemu osiągnąć wzrost własnej tożsamości” aspekt teleologiczny: osiągnięcie wzrostu tożsamości przez podmiot wychowywanyaspekt prakseologiczny: dwustronna, dwukierunkowa, dynamiczna relacja międzypodmiotowa.
Urabiające- jest elementem rządów autokratycznych, wychowawca jest jedynym oceniającym wychowanka, proces wychowania polega na systemie nakazów i zakazów, nie ma relacji wychowawca-wychowanek, jest tylko strach, dziecko traktowane jest przedmiotowo, wychowanie jest podporządkowane obowiązującej standaryzacji wychowania. Wyzwalające- polega na dawaniu dziecku marginesu swobody i wyboru, dorosły nie ingeruje w działanie dziecka. Dziecko samo z siebie wyzwala swe możliwości, nauczyciel wspomaga dziecko. Przyzwalające - dziecko wraz z wychowawcą podejmują decyzje, negocjacje z dzieckiem opierają się na odwołaniu do sumienia dziecka. Dziecko traktuje się jako partnera, wychowanie wspierające i wspomagające, najtrudniejsze dla wychowawcy i najlepsze dla wychowanka.
Socjalizacja i wychowanie - socjalizacja jest wpływem społecznym na jednostkę, który prowadzi do uzyskania przez jednostkę kompetencji do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym .Grupa społeczna dostarcza jednostce podstawowej wiedzy o świecie, wzorców i modeli zachowań, wartości i norm kulturowych , które z tych norm i wzorców jednostka sobie przyswoi ( zależy to od jej zdolności uczenia się).
Cele wychowania- to taki stan rzeczy , którego osiągnięcie jest postulowane.W zakresie wychowania będzie wybrany postulat, określający działania międzyludzkie zachodzące miedzy wychowawcą a wychowankiem. Cel wychowania wywodzi się z ideału wychowania
Natura człowieka- celem wychowania było usuwanie barier które mogłyby przeszkodzić w tym rozwoju., środowisko czyli natura pośród której żyje wychowanek miały kontrolować jego poczynania nagrody i kary miały być środkiem natury czyli środowiska a nie wychowawcy.
Wartości ponadczasowe- wychowankowi należy przekazywać wartości które w sposób pozytywny zweryfikowała historia i tradycja bez uwzględniania realiów aktualnego życia społecznego
Wartości społeczne- wychowanie jest przygotowaniem ludzi do życia w określonych warunkach które zmieniają się wraz z rozwojem ekonomicznym ,politycznym i społecznym danego środowiska.


(…)

… wyniki w wychowaniu zapewnia przewaga nagradzania. Większość pedagogów zwłaszcza zwolennicy antypedagogiki uważają że omawiana metoda to tresura a nie wychowanie zwłaszcza jeśli stosowana jest przemoc fizyczna lub psychiczna.
Metody oddziałwywania wychowawczego przez grupę .
Metoda kształtowania norm i wartości grupowych Restrukturyzacja relacji interpersonalnych w grupie
Metoda kreowania przywództwa…
…- wskazuje wartości jakie powinno uwzględniać wychowanie. Wartości te powinni określać ideologowie i politycy natomiast teoria wychowania ma za zadanie opracowanie działań praktycznych , które umożliwiają realizacje tych wartości w procesie wychowania.
Wartości religijne- źródłem tych celów jest dekalog a ich twórcą jest Bóg. Przykazania boskie są odwieczne a oparte na nich cele tworzą przyszły ideał…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz