Teoretyczne Podstawy Wychowania , Teoria Wychowania, ćwiczenia, dr Zając

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5089
Wyświetleń: 15036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoretyczne Podstawy Wychowania , Teoria Wychowania, ćwiczenia, dr Zając - strona 1 Teoretyczne Podstawy Wychowania , Teoria Wychowania, ćwiczenia, dr Zając - strona 2 Teoretyczne Podstawy Wychowania , Teoria Wychowania, ćwiczenia, dr Zając - strona 3

Fragment notatki:

Dane opracowanie zawiera notatki z ćwiczeń Teoretycznych Podstaw Wychowania prowadzonych przez dr Zając. W materiałach tych zostały opisane zagadnienia na następujące tematy: definicje wychowania, warunki do zaistnienia wychowania, elementy zjawiska wychowania, wychowanie na tle innych zjawisk i procesów społecznych, proces socjalizacji, edukacja a wychowanie, socjalizacja a edukacja, uczenie się, nauczanie, kształcenie, opieka, samowychowywanie, myślenie alternatywne, alternatywne wychowanie, emancypacja a wychowanie, antypedagogika, nurty antypedagogiki, właściwości procesu wychowania, analiza procesu wychowania, sytuacje wychowawcze, klasyfikacja celów, taksonomia, operacjonalizacja celów, procedura operacjonalizacji celów, klasyfikacje metod, metody i techniki wychowania, skuteczność technik wychowania, bariery komunikacyjne, metody bez porażek, wychowanie błędne i nieskuteczne, czynniki błędów wychowawczych, definicje przemocy, przemoc i trudności wychowawcze, obszary manifestowania się przemocy wobec dziecka w wychowaniu, czynniki i formy przemocy, zjawisko mobbingu, przemoc w rodzinie, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, zaniedbywanie, seksualne wykorzystywanie dzieci, rodzaje przemocy wobec dzieci, sposoby przeciwdziałania przemocy, trudności wychowawcze, niedostosowanie społeczne, przyczyny trudności wychowawczych wg Włodarskiego, Łobockiego, Dąbrowskiego, Putkiewicza i Specka; przejawy trudności wychowawczych wg Włodarskiego, Lovella, Chazana, Przetacznikowej, Stotta, Michałowskiego, Langa, Zabczyńskiej; zapobieganie trudnościom wychowawczym wg Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Włodarskiego i Łobockiego; relacje między wychowawcą a wychowankiem, właściwości pracy nauczyciela, strategie przetrwania nauczycieli i uczniów

DEFINICJA WYCHOWANIA
Antonina Gurycka - definicja psychologiczna
Antonina Gurycka - definicja pedagogiczna
Toporkiewicz- socjologiczne definicja
Włodarek
Wychowanie - dynamiczny, złożony układ wzajemnie od siebie zależnych procesów nadawania i odbierania wpływu (wywierania wpływu) zachodzących między jednostkami o zróżnicowanych, specyficznych rolach, w których jedna jest dojrzałym wychowawcą, a druga mniej od niego dojrzałym wychowankiem, w celu realizowania, w sposób względnie trwały, jakiegoś mniej lub bardziej, ale świadomie założonego przez wychowawcę projektu jego osobowości.
Wychowanie - dynamiczny, złożony układ oddziaływań społecznych, instytucjonalnych, interpersonalnych, bezpośrednich i pośrednich, wywołujących zmiany w osobowości człowieka tym oddziaływaniom poddawanego, są to zmiany społecznie akceptowane i postulowane.
Ujęcie szerokie :uspołecznianie związane z oddziaływaniem społecznym na wychowanka, z wpływem na niego całego środowiska globalnego wraz ze światem przyrody i techniki
:planowa
działalność wychowawcza prowadzona przez instytucje do tego celu powołane(domy kultury, świetlice, przedszkola)
wychowanie to wytwór kultury i jest elementem kultury
Obie definicje łączy : dotyczą tego samego zjawiska, wychowanie jako złożony dynamiczny układ
Różnice : wywieranie wpływu między osobami, oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie, oddziaływania społeczne dla pedagogiki i procesy nadawania i odbierania wpływu (wywierania wpływu) zachodzących między dwiema osobami o zróżnicowanych rolach i dojrzałości dla psychologicznej
cel: dokonywanie zmian w osobowości człowieka- indywidualny wymiar wychowania i wychowanie społeczne
psychologiczne i pedagogiczne podejście do wychowania- ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz