Ograniczone prawa rzeczowe - Hipoteka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ograniczone prawa rzeczowe - Hipoteka - strona 1 Ograniczone prawa rzeczowe - Hipoteka - strona 2 Ograniczone prawa rzeczowe - Hipoteka - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO CYWILNE CIĄG DALSZY
30.04.2013
OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - użytkowanie, służebność, hipoteza, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
1. Użytkowanie - odpowiednik najmu albo dzierżawy, pozwala na korzystanie z cudzej rzeczy ruchomej lub nieruchomej za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie. (Użytkowanie nieprawidłowe - też takie może być). Jest prawem niezbywalnym. Przysługuje określonej osobie do jej śmierci. Użytkowanie ulega przemilczeniu, jeśli przez 10 lat nie jest wykonywane i wtedy tracimy użytkowanie. 2. Służebność - podlega na możliwości korzystania z cudzego gruntu lub nieruchomości w ograniczonym zakresie. Jest jedną z najstarszych praw rzeczowych. Służebność drogi koniecznej przez sąsiada - np jeśli jest droga i nie mamy połączenia z tą drogą, to możemy zachcieć sobie żebyśmy mogli korzystać z gruntu sąsiada abyśmy mogli mieć dostęp do tej drogi bez wykupowania działki od sąsiada. Służebność przesyłu - na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego (na przykład jeśli chodzi o rury, ogólnie energetyka itd.). Lub aby przesyłać elektryczność, energię, ciecze, musimy postawić urządzenia przesyłowe na cudzym gruncie. Służebność może mieć postać służebności gruntowej - związana jest z własnością nieruchomości nie z osobą. A także może mieć postać służebności osobowej - wyjątkowo! Na rzecz określonej osoby a nie właściciela nieruchomości. Służbeność jest ustanawiana odpłatnie. Można też ją nabyć w trybie zasiedzenia. Jeśli wcześniej nie istniała wcześniej np działka sąsiada i ja sobie chodzę 20 lat do pracy tą drogę, to nabywam służebność - czyli mam prawo korzystania tej części nieruchomości. (30 lat w złej wierze). Albo w dobrej wierze 20 lat. Służebność można też przemilczeć jeśli przez 10 lat nie jest wykorzystywana to wygasa. 3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - prawo które nie może już powstać ponieważ trwa. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu - prawo do najmu lokalu. Spółdzielcze właśnościowe prawo do lokalu - obecnie nie można go ustanawiać. Istnieją jeszcze takie, jeśli jeszcze lokale nie zostały wykupione. 4. Hipoteka i 5. Zastaw - prawa rzeczowe akcesoryjne, prawa zabezpieczające wierzytelność. Hipoteka ustanawiana jest na nieruchomości, właśności, użytkowanie wieczyste i spółdzielcze...... Zastaw - prawo do lokalu, zastaw na rzeczach ruchomych. Hipoteka ciąży na osobie, bo dług ciąży na osobie. Jak długo istnieje nieruchomość, tak długo istnieje hipoteza na tej nieruchomości. Wiele hipotez może być ustanowionych. Hipoteza powstaje w chwili wpisu do Księgi wieczystej na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Windykacyjne firmy albo odkupują daną nieruchomość od banku albo zbywa wierzytelność i hipoteza przechodzi na nowego wierzyciela. Hipoteka przymusowa -

(…)

…. Co się zdarzy, jeśli zobowiązanie nie zostanie wykonane prawidłowo?
Niewykonalne zobowiązania powoduje powstanie odpowiedzialności po stronie dłużnika. Jest odpowiedzialność kontraktowa - za niewykonanie zobowiązania, a odpowiedzialność deliktowa - np za spowodowanie jakiegoś wypadku. Przyjmujemy domniemanie, że dłużnik nie wykonał zobowiązania, a dłużnik musi wykazać, że niewykonanie nie było jego winą, np…
… przesłankach:
1. Musi powstać szkoda
2. Zdarzenie szkodzące
3. Związek (normalny, adekwatny związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem)
1. Szkoda - składa się z dwóch elementów - damnum emergens - straty oraz utracone korzyści np kiedy zostanie uszkodzony samochód, to jego wartość spadnie o ileś złotych. Zmniejszy się wartość i strata tego co mogłoby być zarobione jeśli dostawa by dotarła - np…
… (np jeśli sąsiad nas zaleje). Ale krzywda ma wymiar zawsze subiektywny.
2. Zdarzenie szkodzące - ustawodawca wyróżnia 4 zasady odpowiedzialności cywilnej: (4 grupy zdarzeń szkodzących)
Zasada winy - art 415 kto uczynił krzywdę ze swojej winy komuś, musimy ją zadośćuczynić. Zasada winy dotyczy każdej szkody.  Odpowiedzialność na zasadzie bezprawności - podgrupa w ramach odpowiedizlaność winy…
… - zasada ta wprowadza odpowiedzialność za pewną działalność, jeśli po stronie osoby która zawiniła jest wina. Np jeśli coś wypadnie z okna i spadnie komuś na głowę, to będzie to nasza wina jako właścicieli mieszkania czy pomieszczenia. Nie ważne, czy wiedzieliśmy o tym że ta doniczka może spaść czy nie. 3 okoliczności zwolnienia się z odpowiedzialności ryzyka: egzomeracja: wykazując, że szkoda jest wyłączną winą osoby poszkodowanej np ktoś wspiął się na słów wysokiego napięcia więc kopnął go prąd; trzeba udowodnić, że była to siła wyższa, której nie można było przewidzieć, ani zapobiec np wybuch wojny, trzęsienie ziemi, spadnięcie meteorytu, lub trzeba udowodnić że np ktoś wszedł do naszego mieszkania pod naszą nieobecność i specjalnie rzucił w kogoś tą doniczką. 3. Związek przyczynowy - nie każde…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz