Umowa oświadczenie przez osobę trzecią - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa oświadczenie przez osobę trzecią - wykład - strona 1 Umowa oświadczenie przez osobę trzecią - wykład - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ
Nie ma wyjątku od zasady względnego charakteru zobowiązań. Strony umawiają się, że
osoba trzecia zachowa się w określony sposob. Dłużnik przyrzeka wierzycielowi, że osoba
trzecia zachowa się w określony sposob względem wierzyciela, umowa ta wywołuje skutki
tylko między stronami, nie rodzi żadnego obowiązku dla osoby 3.
Jakie są skutki tego, że os.3. nie zachowała się jak przewidziano w umowie. Konsekwencje
zależą od treści umowy - w grę wchodzą 2 wypadki:
  Dłużnik może zobowiązać się wobec wierzyciela, że będzie jedynie nakłaniał
osobę 3. do określonego zachowania (zawarcia umowy, spełnienia świadczenia) np.
biuro podroży zobowiązuje się wobec klienta, że poszuka miejsca pobytu tam gdzie
klient wyjeżdża. Ta umowa podlega ogolnym regułom. Gdy dłużnikowi udało się to OK,
ale gdy zawiodł to odpowiada na zasadach ogolnych - gdy biuro podroży nie dołożyło
należytej staranności, powstała szkoda  471. Gdy biuro podroży uczyniło wszystko, a
osoba trzecia odmawia zawarcia umowy z klientem to biuro podroży nie ponosi
odpowiedzialności;
 zobowiązanie dalej idące: dłużnik przyrzeka, że osoba trzecia zachowa się w
określony sposób - dłużnik udziela gwarancji zagwarantowuje zachowanie osoby 3.
Art. 391. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że osoba trzecia
zaciągnie określone zobowiązanie albo spełni określone
świadczenie, ten, kto takie przyrzeczenie uczynił,
odpowiedzialny jest za szkodę, którą druga strona ponosi
przez to, że osoba trzecia odmawia zaciągnięcia
zobowiązania albo nie spełnia świadczenia.
Może jednak zwolnić się od obowiązku naprawienia
szkody spełniając przyrzeczone świadczenie, chyba że
sprzeciwia się to umowie lub właściwości świadczenia.
W takim wypadku odpowiedzialność idzie znacznie dalej, dłużnik odpowiada wobec
wierzyciela bez względu na okoliczności, przyjmuje na siebie ryzyko. Niektorzy mowią, że
treścią takiego zobowiązania jest od razu naprawienie szkody, o ile osoba 3. nie zachowa się
w określony sposob (zbliżone do um. ubezpieczenia lub poręczenia)
4
Zakres odpowiedzialności zależy od treści zobowiązania dłużnika:
- jeżeli os.3. miała zaciągnąć zobowiązanie względem wierzyciela, dłużnik odpowie w
ramach tzw. ujemnego interesu umownego (interesu zaufania) - za stratę jaką poniosł
wierzyciel na skutek tego że umowa nie została zawarta (nie może żądać tego co by miał
gdyby umowa została ważnie zawarta i wykonana) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz