Dawność - Termin zawiły - Zasiedzenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dawność - Termin zawiły - Zasiedzenie  - strona 1 Dawność - Termin zawiły - Zasiedzenie  - strona 2 Dawność - Termin zawiły - Zasiedzenie  - strona 3

Fragment notatki:

 16.04.2013
DAWNOŚĆ - zbiór instytucji cywilno - prawnych dotyczący wpływu czasu na treść stosunków cywilnoprawnych.
Postaci:
 Przedawnienie  Termin zawiły  Zasiedzenie  Przewinienie PRZEDAWNIENIE - roszczenia majątkowe! Są przedmiotem przedawnienia. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może zasłonić się zarzutem przedawnienia (przed sądem trzeba się na nie powołać, nie dopuszcza się go z urzędu).
Nie w każdym porządku prawnym występuje instytucja przedawnienia
- 3letni okres dla świadczeń okresowych lub z związku z działalnością gospodarczą
- 10letni okres dla innych świadczeń
Okres liczymy od dnia wzmagalności roszczenia (moment, w którym powinno być spełnione)
BIEG OKRESU PRZEDAWNIENIA - okoliczności biegu przedawnienia = okoliczności biegu zasiedzenia!
Bieg okresu przedawnienia:
 Zawieszenie okresu przedawnienia - wstrzymanie biegu na okres przeszkody  Niemożność dochodzenia roszczenia przez siłę wyższą  Przez czas trwania władzy rodzicielskiej nie biegnie okres przedawnienia dzieci przeciwko rodzicom  W stosunku do opiekuna/kuratora nie biegnie czas przedawnienia przez czas trwania opieki  Pomiędzy małżonkami przez czas trwania małżeństwa nie biegnie okres przedawnienia (biegnie po ogłoszeniu separacji/rozwodu). PRZERWANIE - okres przedawnienia uważa się za niebyły i zaczyna się od początku.  Podjęcie sprawy przed organem sądowym przez wierzyciela (przez czas toku sprawy). Po wyroku biegnie od początku. Dla bezpośrednio tego roszczenia.  Podjęcie mediacji  Uznanie roszczenia przez dłużnika (zrzeczenie się zarzutu przedawnienia po tym jest od powstania) Sąd może nie uwzględnić zarzutu przedawnienia, gdy powołanie się na nie, jest zgodne z zasadami życia społecznego. Przedawnienie roszczeń z czynów niedozwolonych
Okres przedawnienia nigdy nie może się skrócić, zanim poszkodowany dowie się uczynionej szkodzie
TERMIN ZAWIŁY - wygaśnięcie umowy ze względu na upływ czasu, (utrata jakiegoś prawa po czasie określonym)
 Sąd uwzględnia je z urzędu  Nie może być użyta niezgodnie z prawem społecznym; bo w ogóle nie może być dokonana - jest bezwględna  Roszczenia nie tylko majątkowe ale i osobiste kształtujące (wpływ na coś) itp.  W przepisie ,,prawo, uprawnienie wygasa" ZASIEDZENIE - nabycie prawa przez upływ prawa (jeśli wykonuje prawo jak właściciel przez dany okres czasu w dobrej wierze 20 lat, w złej - 30.

(…)

…), w której zobowiązuje się do spełnienia świadczenia na wypadek gdyby dłużnik świadczenia nie spełnił. Odpowiedzialność zależy od niespełnienia świadczenia przez dłużnika jest wystarczające do żądania od poręczyciela wykonania świadczenia. Jeśli poręczyciel spełni to świadczenie, to uzyskuje tzw regres wobec dłużnika, czyli może żądać zwrotu zapłaconej kwoty od dłużnika. Umowę poręczenia zawieramy w formie pisemnej…
…. Informacje z prywatnych spółek rejestrów są dostępne tylko odpłatnie. Ale jeśli dłużnik spełni świadczenie trzeba wykreślić go z tego rejestru. Z rejestrów prywatnych nigdy nie są wykreślani, chyba że spełnią dane świadzczenie. A z rejestru publicznego są wykreśleni po upływie jakiegoś czasu.  

… odpowiednich dokumentów. Np bank zapłaci za jakiś towar, jeśli dostanie dokument że towar przypłynął jakimś statkiem albo czymś. Liczy się odebranie towaru np. Bank jest pośrednikiem, płaci w imieniu dłużnika więc nie mamy niebezpieczeństwa niewypłacalności dłużnika.  Akredytywa INSTYTUCJE:
AKCJA PAULIAŃSKA inny instrument
Wierzyciel może żądać uznania czynności dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem…
…), czyli jeśli nie spełnia swoich minimalnych wymagań. Upadłość może ogłosić sam dłużnik, ale także wierzyciele mogą wystąpić do sądu o ogłoszenie upadłości. Czyli jest to zabezpieczenie tej części majątku, który jeszcze pozostał. Sąd ustanawia syndyka mas upadłości. Taki syndyk przejmuje kontrolę nad majątkiem upadłego; proporcjonalnie musi zaspokoić wierzycieli. Konsument też może ogłosić upadłość konsumencką…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz