PRZEDAWNIENIE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PRZEDAWNIENIE - strona 1 PRZEDAWNIENIE - strona 2

Fragment notatki:

PRZEDAWNIENIE DAWNOŚĆ- wszystkie instytucje prawa cywilnego, które określają skutku prawne będące następstwem niewykonywania uprawnień przez czas w ustawie określony, A. PRZEDAWNIENIE- prowadzące od ograniczenia możności dochodzenia roszczenia, jeżeli nie było ono realizowane przez czas w ustawie określony. Konstrukcja ( Art. 117 §2 ): Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia przed upływem jego terminu jest nieważne. Zarzut upłynięcia terminu przedawnienia można podnieść do momentu uprawomocnienia się wyroku. Jest: a) dług ( obowiązek określonego zachowania się dłużnika ), b) odpowiedzialność ( podległość egzekucyjna majątku dłużnika egzekucji prowadzonej przez wierzyciela/gotowość majątku dłużnika do spełnienia świadczenia ). Po upływie terminu przedawnienia- tylko dług ( nie ma odpowiedzialności )- zobowiązanie naturalne. Roszczenie istnieje, ale jest bezskuteczne. - wierzyciel nie może świadczenia wyegzekwować za pomocą przymusu państwowego ( bo nie ma już podległości egzekucyjnej ! ), - jeśli mimo to dłużnik świadczenie spełni, to nie może domagać się jego zwrotu z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia wierzyciela. Kodeks powojenny- rozróżniał dwa rodzaje przedawnienia: a) OGÓLNE b) ARIBTRAŻOWE- pomiędzy jgu podlegającymi Państwowemu Arbitrażowi Gospodarczemu- w istocie prekluzja - 1 rok i roszczenie wygasa. Jgu nie działały zgodnie z rachunkami ekonomicznymi- nie zależało im na dochodzeniu roszczeń. Choćby po terminie jgu chciała spełnić świadczenie, to wierzyciel musiałby je zwrócić jako nienależne. Do 1990 był inny tryb postępowania: - sąd uwzględniał upływ terminu przedawnienia z urzędu- z własnej inicjatywy, jeśli stwierdził upływ terminu przedawnienia, oddalał powództwo, Mógł go nie uwzględnić, gdy: - termin przedawnienia krótszy niż 3 lata - opóźnienie było nieznaczne, - opóźnienie było usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami. Np. była sprawa, gdzie powódka wywróciła się na lodzie przed sklepem optycznym i doznała poważnych szkód. Za oblodzony chodnik odpowiadał właściciel nieruchomości. Był on ubezpieczony. Powódka żądała więc wypłaty ubezpieczenia, ale zakład odmówił, więc wystąpiła z powództwem. Okazało się jednak, że minęły 3 lata i roszczenie przedawniło się. SN uwzględnił ww. argumenty i rozpatrywał sprawę mimo upływu terminu przedawnienia. Czy wierzyciel , przeciw któremu dłużnik podnosi zarzut przedawnienia może sparaliżować ten zarzut powołując się na nadużycie prawa podmiotowego? ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz