PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO - strona 1 PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO - strona 2

Fragment notatki:

PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO
 Stosunek cywilnoprawny zobowiązany i uprawniony (stosunek między przynajmniej dwoma podmiotami np własność).  Kategoria stosunku prawnego ELEMENTY STOSUNKU PRAWNEGO:
 Podmioty - ciąży na nich obowiązek, są uprawnione  Przedmioty - to co jest przedmiotem świadczenia, np rzecz sprzedawana  Treść 3 kategorie podmiotów:
 Osoba fizyczna - człowiek każdy  Osoba prawna  Ułomne osoby prawne - nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolności prawne (szczególna kategoria - mogą zaciągać zobowiązania, nabywać prawa) OSOBY FIZYCZNE - najstarsza kategoria. 
Zdolność prawna - możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków (cecha każdej osoby prawnej, każdy ma taką samą zdolność prawną). 
Zdolność do czynności prawnych - możliwość nabycia praw, zaciągnięcia zobowiązań. Jest różnicowana (np osoba w śpiączce, albo dziecko nie może sama zarządzać, nie może podejmować decyzji, nie jest w stanie, także ze względu na zdrowie psychiczne). 
ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH MOŻE BYĆ,
Wszystkie osoby fizyczne kwalifikujemy do jednej z grup:
 Brak zdolności (osoby ubezwłasnowolnione, osoby poniżej 13 roku życia). Nawet osoba, która nie ma zdolności do czynności prawnych, może ona drobne umowy zawierać, np zakupy. Nie mogą takie osoby tworzyć umów jednostronnych, nie mogą sporządzać testamentów. Nie może kupić komputera, telefonu, itd, tylko rzeczy, które są czynnościach bagatelnymi.  Ograniczona, częściowa zdolność - osoby między 13 a 18 rokiem życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. (Czynności wymagają zgody rodziców - zgoda przedstawiciela ustawowego - chyba, że ktoś inny pełni tą rolę, nie rodzice).   Pełna zdolność prawna - od 18 roku życia uzyskujemy pełną zdolność do czynności prawnych, oraz przez zawarcie małżeństwa, jeśli zawrzemy małżeństwo poniżej 18 roku życia (od 16). Jednak pomimo pełnoletności, możemy cofnąć się do ograniczonej lub braku. TRZY PRZESŁANKI do ubezwłasnowolnienia:
 Niedorozwój umysłowy  Choroba psychiczna  Innego rodzaju zaburzenia, także podeszły wiek, alkoholizm, narkoman, itd Warunkowa zdolność prawna - jeśli dziecko urodzi się po śmierci ojca, nabywa zdolność prawną (dziedziczy), pod warunkiem, że dziecko urodzi się żywe (przyjmuje się to ze wsteczną mocą)
MIEJSCE ZAMIESZKANIA OSOBY FIZYCZNEJ - jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. (Element woli i element obiektywny przebywania). Można mieć tylko jedn miejsce zamieszkania. 


(…)

….
Jeśli rodzice są po rozwodzie, to miejscem zamieszkania dziecka będzie miejsce, gdzie dziecko częściej przebywa. A jeśli nie ma miejsca zamieszkania, to określa to sąd opiekuńczy.
Dwa sposoby określenia pobytu:
 Zameldowania - kategoria formalna  Kategoria miejsca zamieszkania STWIERDZENIE ZGONU I UZNANIE ZA ZMARŁEGO:
Urząd Stanu Cywilnego - narodziny dziecka, zawarcie małżeństwa i śmierć
 Stwierdzenie zgonu - Może zdarzyć się tak, że nie mamy zwłok, więc nie możemy stwierdzić zgonu (ale np po zawaleniu się jakiejś fabryki, fakt ten jest jasny).  Uznanie za zmarłego - jeśli jakaś osoba zaginie. Uznanym za zmarłego, może być osoba, która nie wiadomo czy żyje, ale jeśli w ciągu 10 lat rodzina nie ma o osobę informacji, z początkiem kolejnego roku kalendarzowego, uznana jest za zmarłą. Osoba fizyczna nie może być uznana za zmarłą przed ukończeniem 23 roku życia (w tym przypadku, nawet jeśli minie więcej niż 10 lat). Albo jeśli osoba fizyczna ukończyła 70 rok życia, może być uznana za zmarłą po 5 latach od zaginięcia. OSOBY PRAWNE - druga kategoria podmiotów prawa cywilnego. Osoby prawne są fikcją, np Uniwersytet Warszawski. Są to nieruchomości, budynki, pracownicy, ale nie ma osoby prawnej Uniwersytetu…
…). Jeśli nie ma organów to sąd rejestrowy ustala kuratora. Oświadczenie osoby fizycznej jest uważane za oświadczenie osoby prawnej.  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
 Osoba prawna  Może mieć 4 organy: zarząd (może być jedno- lub wieloosobowy), radę nadzorczą albo komisję rewizyjną, zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie wspólników jest najważniejszym organem, ale samo nie działa. Tylko zarząd i rada lub komisja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz