Zdolność prawna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność prawna - wykład - strona 1 Zdolność prawna - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Antoszek. Notatka składa się z 2 stron.
ZDOLNOŚĆ PRAWNA- zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków Art. 8. § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Art. 927. § 1. Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje.
§ 2. Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe.
§ 3. Fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu. Art. 446 1 . Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem.
Art. 75 KRO dopuszcza uznanie dziecka poczętego ale jeszcze nienarodzonego
Kurator ventis dla dziecka poczętego jeszcze nie narodzonego SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚĆ UZNANIA DZIECKA ART. 73 KRO Sprawdzić case właścicielki Loreala Warunek- zdarzenie przyszłe i niepewne
Warunek zawieszający (jeżeli zdarzenie ma nastąpić) lub rozwiązujący (gdy zdarzenie ma ustać)
Conditio iuris- warunek prawny, ustala go ustawodawca- takim typem warunku jest warunkowa zdolność prawna dla nasciturusa
Wyrok 3SA1183/85
Orzecznictwo dot nasciturusa utrwalone od lat 50
UBEZWŁASNOWOLNIENIE
Dokonywane jest w interesie osoby ubezwłasnowolnianej - to że małżonkowi osoby uzależnionej jest ciężko nie wystarczy, trzeba wykazać, że osoba ta szkodzi samej sobie Art. 13. § 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.
§ 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską. Art. 16. § 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.
§ 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
To nie adres a MIEJSCOWOŚĆ w której ktoś przebywa zamiarem stałego pobytu Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Należy odróżnić zameldowanie od miejsca zamieszkania
Gdzie jest centrum interesów życiowych człowieka? Jeżeli te przesłanki są niejednoznaczne to decydujące o miejscu zamieszkania jest przesłanka subiektywna czyli zamiar stałego pobytu (dom rodzinny itp.)

(…)

… lub wierzyciela, o miejscu spełnienia świadczenia rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa.
Uznanie za zmarłego, stwierdzeni zgonu
Stwierdzenie zgonu- następuje w momencie, kiedy śmierć jest niewątpliwa, zaś uznanie za zmarłego w momencie, gdy nie wiemy, co z daną osobą się stało, rozstrzyga kwestie prawno-rodzinne oraz stwierdza się jego śmierć
Art. 29.
§ 1. Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz