Wykład - uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu - strona 1

Fragment notatki:

UZNANIE ZA ZMARLEGO I STWIERDZENIE ZGONU.
Do uznania osoby zaginionej za zmarłą stosuje się jej prawo ojczyste. To samo dotyczy stwierdzenia zgonu.
Gdy w sprawie o uznanie cudzoziemca za zmarłego lub stwierdzenie jego zgonu orzeka sąd polski - stosuje się prawo polskie.
art. 11.1 ppm przepis ten zapobiega odesłaniu zwrotnemu w sytuacji gdy o uznaniu za zmarłego lub stwierdzeniu zgonu obywatela polskiego orzeka sąd takiego państwa obcego, w którym obowiązuje w omawianym zakresie zasada właściwości legis patriae.
Artykuł ten przeciwdziała wyłączeniu właściwości prawa polskiego w sprawie dotyczącej obywatela polskiego rozpatrywanej przez sąd obcy.
Art. 11 również instytucje do uznania za zmarłego i stwierdzenia zgonu zbliżone np uznanie za zaginionego.
Art.11.2 właściwe na podstawie tej normy może być jedynie prawo polskie i tylko wtedy gdy zachodzi jurysdykcja sądów polskich.
Omawiana norma obejmuje jedynie uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu w znaczeniu jakie pojęciom tym nadaje prawo polskie.
Jeśli tylko uzasadniona jest jurysdykcja sądów polskich właściwe jest prawo polskie.
Brak jest możliwości orzeczenia przez sąd polski o uznaniu za zaginionego obywatela obcego na podstawie jego prawa ojczystego.
Granice zastosowania prawa polskiego przy orzekaniu o uznaniu za zmarłego lub stwierdzeniu zgonu cudzoziemca wyznaczają normy jurysdykcyjne.
Art.1106 kpc
„Do jurysdykcji krajowej należą sprawy o uznaniu za zmarłego i o stwierdzenie zgonu osoby będącej obywatelem polskim lub cudzoziemca mającego ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w RP”
„ Sąd polski może uznać za zmarłego cudzoziemca mającego ostatnie miejsce zamieszkania i ostatnie miejsce zwykłego pobytu za granicą, jeżeli sprawa wykazuje wystarczający związek polskim porządkiem prawnym”.
„ Do jurysdykcji krajowej należą również sprawy o stwierdzenie zgonu cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu za granicą jeżeli zgon nastąpił w RP”
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz