Akt zgonu - Choroby zakaźne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akt zgonu - Choroby zakaźne - strona 1 Akt zgonu - Choroby zakaźne - strona 2

Fragment notatki:

Akt zgonu
Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: 1) małżonek lub dzieci zmarłego, 2) najbliżsi krewni lub powinowaci, 3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon, 4) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały, 5) administrator domu, w którym nastąpił zgon. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu, a w odniesieniu do noworodka niezdolnego do życia, który urodził się żywy, lecz żył krócej niż 24 godziny - na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania przeprowadzonego przez organ państwowy, akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki organ. Do aktu zgonu wpisuje się: nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania zmarłego, datę, godzinę oraz miejsce zgonu lub znalezienia zwłok, nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej, nazwiska rodowe i imiona rodziców zmarłego, nazwisko, imię (imiona), miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej zgon lub dane dotyczące szpitala albo zakładu. Jeżeli zgłaszający zgon nie zna niektórych danych, do aktu zgonu wpisuje się stosowną adnotację. W razie zgonu osoby o nieustalonej tożsamości, do aktu zgonu wpisuje się: 1) datę, godzinę, miejsce i okoliczności znalezienia zwłok oraz ich zewnętrzny wygląd, 2) płeć oraz przypuszczalny rok urodzenia zmarłego, 3) znaki szczególne zmarłego, 4) opis odzieży oraz innych przedmiotów znalezionych przy zmarłym. W wypadku nie posiadania danych o zmarłym, organ państwowy, który później ustali tożsamość osoby, zgłasza dane uzupełniające akt zgonu. Na podstawie danych uzupełniających i dotychczasowego aktu sporządza się nowy akt zgonu z adnotacją w rubryce „Uwagi” , że akt ten zastępuje akt dotychczasowy, który skreśla się.
W razie uchylenia postanowienia o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego, akt zgonu skreśla się. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz