Badanie przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych - strona 1 Badanie przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych - strona 2 Badanie przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych - strona 3

Fragment notatki:

1. Opis  ćwiczenia.              Tematem ćwiczenia było badanie przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych. Należy pamiętać, że przy projektowaniu elementu zginanego konstrukcji należy tak dobrać kształt  i wymiary jego przekroju poprzecznego, aby: ∗ największe naprężenia wywołane w jego przekrojach obciążeniem zewnętrznym nie  przekraczały wartości dopuszczalnych; ∗ odkształcenia sprężyste nie przewyższały ustalonych wartości (warunek sztywności)                W celu sprawdzenia, czy dany układ odpowiada wymaganym warunkom sztywności,  zapoznajemy się z wyznaczeniem przemieszczeń poszczególnych jego punktów przy działaniu  dowolnego obciążenia. W ogólnym przypadku uwzględniamy przemieszczenia w trzech kierunkach. W rozpatrywanym układzie (zginanie proste) osie belek doznają przemieszczeń liniowych w  dwóch kierunkach:  - u - równoległy do osi belek - v- prostopadły do osi belek  Krzywa, w jaką przechodzi oś belki przy zginaniu nazywa się osią odkształconą belki lub  linią ugięcia. Przemieszczenie środka przekroju poprzecznego belki w kierunku prostopadłym do jej osi  pierwotnej nazywamy ugięciem belki w danym przekroju. Największe ugięcie belki zginanej  nazywamy strzałką ugięcia. Kąt obrotu przekroju poprzecznego belki względem osi obojętnej nazywamy kątem obrotu  (w badaniu nie był wyznaczany). 2.0.Doświadczenia              Ćwiczenie obejmowało dwa doświadczenia : 1. Wyznaczenie przemieszczeń belki załamanej. 2. Pomiar linii ugięcia belki o skokowo zmiennym przekroju. 2.1.Belka załamana 2.1.1. Rysunek      1kG        152.5mm              0.5kG        152.5mm 4.6mm 230mm 230mm 24.5mm Belka wykonana jest z mosiądzu:  E=1.25*105 MPa.    2.1.2.Obliczenia teoretyczne δ1 = 1/EJ (0.5*152.5*152.5*2/3*76.25 + 152.5*152.5*76.25 +   0.5*152.5*230*(2/3*76.25 + 1/3*154.1) + 0.5*76.25*230*(1/3*76.25 +  2*2/3*154.1))  =   2.48834 mm δ2 = 1/EJ (0.5*152.5*152.5*(2/3*76.25 + 76.25) + 0.5*152.5*305*76.25 +  0.5*305*230*(2/3*76.25 + 1/3*154.1) + 0.5*152.5*230*(1/3*76.25 +  +2*2/3*154.1)) =   4.38188 mm δ3 = 1/EJ (0.5*130*230*(1/3*76.25 + 2*2/3*154.1)) =   1.38952 mm      2.1.3. Wyniki pomiarów Seria odczytów Nr punktu 1 2 3 OP 3,0 2,1 2,0 Odczyt 1 OK 0,66 8,12 0,79 δ [mm] 2,34 6,02 1,21 OP 3,0 2,1 2,0 Odczyt 2 OK 0,67 8,13 0,8 δ [mm] 2,33 6,03 1,2 OP 3,0 2,1 2,0 Odczyt 3 OK 0,67 8,16 0,8 δ [mm] 2,33 6,06 1,2 Wartość śr. δ  [mm] 2,33 6,04 1,2 2.2.Belka o skokowo zmiennym przekroju ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz