Eksperymentalne wyznaczenie modułu Young`a - omówienie, semIV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eksperymentalne wyznaczenie modułu Young`a  - omówienie, semIV - strona 1 Eksperymentalne wyznaczenie modułu Young`a  - omówienie, semIV - strona 2 Eksperymentalne wyznaczenie modułu Young`a  - omówienie, semIV - strona 3

Fragment notatki:

Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest:
- eksperymentalne wyznaczenie modułu Young'a dla drewna sosnowgo za pomocą pomiaru ugięć - zapoznanie się z zastosowaniem tensometrii oporowej do wyznaczenia poprzez pomiar odkształceń, napreżeń w belce poddanej czystemu zginaniu, a następnie porównanie wyników otrzymanych z pomiaru z wynikami otrzymanymi na drodze teoretycznej
Schemat stanowiska
1 - belka oparta na dwóch podporach
2 - podpory
3 - obciążniki na wieszakach
4 - tensometry połączone z mostkiem tensometrycznym naklejone na górnych i dolnych włóknach
5 - czujniki zegarowe
Opis metod badawczych
Podczas badania modułu Young'a belka poddawana jest zginaniu na długości l stałym momentem zginającym równym
gdzie: P - siła obciążająca [kN]
a - odległość swobodnego końca obciążonego ciężarkiem do podpory
Część belki pomiędzy podporami poddana jest czystemu zginaniu. W celu wyeliminowania wpływu przemieszczeń podór pomiar ugięć przeprowadzany jest za pomocą trzech czujników. Ugięcie belki f wynosi:
Korzystając z zależności gemetrycznej pomiędzy promieniem krzywizny ρ a przemieszczeniem f: przy czym oraz faktu, że belka poddana jest czystemu zginaniu, po przekształceniach otrzymujemy wzór na moduł Young'a w postaci:
Obliczenia
- siła obciążająca:
[kN]
m - masa ciężarków, kg
g = 9,81 m/s2 - moment gnący
[kNmm]
a - odległość swobodnego końca obciążonego ciężarkiem do podpory
- strzałka ugięcia f
[mm]
fs, fl, fp - odczyty ugięć z poszczgólnych czujników - promień krzywizny
[mm]
- moduł Young'a
[MPa]
Jz - moment bezwładności [mm4]
- naprężenia doświadczalne
[MPa]
- naprężenia teoretyczne
[MPa]
Tabele pomiarów i wyników
Próbka sosnowa
Tabela 1.
l
[mm]
a
[mm]
c
[mm]
b
[mm]
h
[mm]
Jz [mm4]
Wz [mm3]
Dane materiałowe i konstrukcyjne belki
530
130
90
19,5
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz