Tensometr

note /search

Tensometr - opracowanie

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2240

zwanych tensometrami pomiar przemieszczenia Δ l, określenie przemieszczenia względnego Δ l / L0 = ε...

Mechanika tarczowa - badanie

  • Politechnika Warszawska
  • Mechanika techniczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

ZJAWISKO TENSOOPOROWE: polega na tym, że naklejony na badanym elemencie tensometr (jako czujnik) ulega...

Statyczna próba rozciągania

  • Politechnika Śląska
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3332

: ……………………………………0-100 kN ± 0,5 kN Przełożenie tensometru: ……………………………………500 ÷ 1 Materiał i rodzaj próbki...