Mechanika tarczowa - badanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


TARCZA Z WYCIĘCIEM o promieniu r, grubości δ i przesunięciem środka C o odległość e:
naprężenia nominalne (1.8): Rys.1.7 Rozkład naprężeń w kierunku osi x 1 , wyznaczonych za pomocą wzoru (1.8) i na podstawie pomiarów współczynnik spiętrzenia naprężeń (współczynnik kształtu) : gdzie σ k wyznaczane doświadczalnie, σ 0k ' obliczone wg wzoru (1.8). Współczynnik kształtu zależy od: promienia i głębokości wycięcia
szerokości tarczy
stanu powierzchni materiału
wrażliwości materiału na działanie karbu
współczynnika wielkości przedmiotu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZJAWISKO TENSOOPOROWE: polega na tym, że naklejony na badanym elemencie tensometr (jako czujnik) ulega odkształceniu wraz z tym elementem. Odkształcenie tensometru (drucika metalowego lub kilku równoległych drucików) powoduje, że jego opór elektryczny ulega zmianie. Zmiana oporu drutu jest (w granicach prawa Hooke'a) proporcjonalna do zadanego odkształcenia. Ten fakt jest wykorzystywany do pomiaru odkształcenia np. podczas rozciągania lub ściskania prętów lub tarcz. Powyższe stwierdzenie możemy zapisać w postaci związku:
gdzie: R - opór elektryczny drutu, z którego wykonany jest tensometr; ΔR - przyrost oporu spowodowany odkształceniem tensometru (badanego elementu); k - tzw. stała tensometru (współczynnik czułości tensometru), zależy głownie od materiału, z
którego wykonano tensometr; stała k jest podawana przez producenta. ε - odkształcenie względne tensometru (badanego elementu).
Stąd w i-tym punkcie pomiarowym: Czyli naprężenia w i-tym punkcie wynoszą:
gdzie: E - moduł Younga ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MODUŁ YOUNGA: inaczej moduł odkształcalności liniowej albo moduł (współczynnik) sprężystości podłużnej - wielkość określająca sprężystość materiału. Wyraża ona, charakterystyczną dla danego materiału, zależność względnego odkształcenia liniowego ε materiału od naprężenia σ , jakie w nim występuje w zakresie odkształceń sprężystych.
Jednostką modułu Younga jest paskal , czyli N/m 2 .
Moduł Younga jest hipotetycznym naprężeniem, które wystąpiłoby przy dwukrotnym wydłużeniu próbki materiału, przy założeniu, że jej przekrój nie ulegnie zmianie (założenie to spełnione jest dla hipotetycznego materiału o współczynniku Poissona = 0). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz