Paskal

Wytrzyma

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Materiałowznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1722

na jednostkę powierzchni, miano N/mm2 = 1MPa mega paskal sigma F MPa B A1 A Rm Re RS=R0,05 RH α O mm /mm ε ε...

Ciśnienie i siła - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

(omówionymi oddzielnie) są: paskal (Pa,=1N/m2, jednostka SI), bar, atmosfera techniczna lub atmosfera fizyczna...

Mechanika tarczowa - badanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Samborski
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

sprężystych. Jednostką modułu Younga jest paskal, czyli N/m2. Moduł Younga jest hipotetycznym naprężeniem...

Jednostki wielkości fizycznych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

platyny pod ciśnieniem 101 325 Pa (paskali)). Radian jest to kąt płaski, zawarty miedzy dwoma promieniami...

Pytania z wejściówki dla obu grup

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2625

postaciowe materiału od naprężenia, jakie w nim występuje. Jednostką modułu Kirchhoffa jest paskal...

Odchyłki symetrii-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Leśniewski
 • Grafika inżynierska i zapis konstrukcji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1911

SI siły jest 1kg m/s2, któremu nadano specjalną nazwę N (niuton) - ciśnienie – paskal (Pa)- p=1 kg m...