Jednostki wielkości fizycznych - Metr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednostki wielkości fizycznych - Metr - strona 1 Jednostki wielkości fizycznych - Metr - strona 2 Jednostki wielkości fizycznych - Metr - strona 3

Fragment notatki:

Jednostki
wielkości
Tablica I.
Przedrostki do tworzenia jednostek wielokrotnych i podwielokrotnych
Nazwa Oznaczenie Znaczenie
yotta
Y
1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000
zetta
Z
1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000
eksa
E
1018 = 1 000 000 000 000 000 000
peta
P
1015 = 1 000 000 000 000 000
tera
T
1012 = 1 000 000 000 000
giga
G
109 = 1 000 000 000
mega M
106 = 1 000 000
kilo
k
103 = 1 000
hekto h
102 = 100
deka
da
101 = 10
100 = 1
decy
d
10-1 = 0,1
centy c
10-2 = 0,01
mili
m
10-3 = 0,001
mikro μ
10-6 = 0,000 001
nano
n
10-9 = 0,000 000 001
piko
p
10-12 = 0,000 000 000 001
femto f
10-15 = 0,000 000 000 000 001
atto
a
10-18 = 0,000 000 000 000 000 001
zepto z
10-21 = 0,000 000 000 000 000 000 001
yocto y
10-24 = 0,000 000 000 000 000 000 000 001
fizycznych
Nazwa mnożnika
kwadrylion
tryliard
trylion
biliard
bilion
miliard
milion
tysiąc
sto
dziesięć
jedna dziesiąta
jedna setna
jedna tysięczna
jedna milionowa
jedna miliardowa
jedna bilionowa
jedna biliardowa
jedna trylionowa
jedna tryliardowa
jedna kwadrylionowa
Tablica II.
Jednostki układu SI
Wielkość
A. Jednostki podstawowe
Długość, odległość
Masa
Czas
Prąd elektryczny
Temperatura
Liczność materii
Światłość
B. Jednostki uzupełniające
Kąt płaski
Kąt bryłowy
Jednostki miary
nazwa
oznaczenie
metr
kilogram
sekunda
amper
kelwin
mol
kandela
m
kg
s
A
K
mol
cd
radian
steradian
rad
sr
Metr jest to długość równa 1 659 763.73 długości fali w próżni promieniowania odpowiadającego
przejściu między poziomami a2p10 a 5d5 atomu 86Kr (kryptonu 86).
Kilogram jest to masa międzynarodowego wzorca tej jednostki przechowywanego w
Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres.
Sekunda jest to czas równy 9 192 631 770 okresów promieniowania odpowiadającego przejściu
między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu 133 (cezu 133).
1
Amper jest to prąd elektryczny nie zmieniający się, który płynąc w dwóch równoległych
prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o przekroju kołowym znikomo małym,
umieszczonych w próżni w odległości 1m (metr) od siebie - wywołałby między tymi przewodami siłę
2 · 10-7 N (niutona) na każdy metr długości.
Kelwin jest to 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody.
Mol jest to liczność materii występująca, gdy liczba cząstek jest równa liczbie atomów zawartych w
masie 0,012 kg (kilograma) 12C (węgla 12).
1 mol=6,023 x 1023cząstek
Przy stosowaniu mola należy określić rodzaj cząstek. Mogą nimi być: atomy, drobiny (cząsteczki),
jony, elektrony, inne cząstki albo określone zespoły takich cząstek.
Kandela jest to światłość źródła emitującego w określonym kierunku promieniowanie
monochromatyczne o częstotliwości 540 x 1012 herców i o natężeniu promieniowania w tym kierunku
równym 1/683 wata na steradian. (dawniej definiowano: kandela jest to światłość, jaką ma w kierunku
prostopadłym powierzchnia (1/600 00) m2 (metra kwadratowego promiennika zupełnego w
temperaturze krzepnięcia platyny pod ciśnieniem 101 325 Pa (paskali)).
Radian jest to kąt płaski, zawarty ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz