Radian

note /search

Tabela funkcji

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Matematyka i statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2268

w mierze łukowej (w radianach); np. kąt 1800 to radianów, tzn. w przybliżeniu 3,14 na osi liczbowej OX...