Ciśnienie i siła - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ciśnienie i siła - wykład - strona 1 Ciśnienie i siła - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Ciśnienie, siła działająca prostopadle na jednostkę powierzchni P=Fz/Sxy (indeksy oznaczają tu, że gdy rozpatrujemy płaszczyznę S równoległą do płaszczyzny xy danego układu kartezjańskiego współrzędnych, ciśnienie powoduje tylko składowa siły F działająca wzdłuż osi z).
Ciśnienie jest skalarem. Jednostkami ciśnienia (omówionymi oddzielnie) są: paskal (Pa,=1N/m2, jednostka SI), bar, atmosfera techniczna lub atmosfera fizyczna, tor (mm Hg), mm H2O, funt/sq.in, dyna/cm2.
Do pomiaru ciśnienia służą barometry, manometry, wakuometry. Ciśnienie statyczne Ph, na danym poziomie, w płynie, w obecności pola grawitacyjnego (oddziaływanie grawitacyjne), zależy od wysokości prącego słupa płynu (gazu lub cieczy): Ph = Po + hγ gdzie Po - ciśnienie odniesienia, h - różnica poziomów odniesienia i danego (ujemna, gdy poziom odniesienia jest poniżej danego), γ - ciężar właściwy płynu. Ciśnienia w przepływającej cieczy opisuje równanie Bernoulliego.
Podstawowe jednostki pomiaru ciśnienie
Paskal, Pa, jednostka ciśnienia w układzie SI, 1 Pa = N/m2.
Bar, nielegalna jednostka ciśnienia, 1 bar = 105 Pa = 105 N/m2.
Atmosfera techniczna (at), jednostka ciśnienia, 1 at = 98 066,5 N/m2 = 0,980665 MPa = 1 kG/m2.
Atmosfera fizyczna, atmosfera normalna, atm, umowna jednostka ciśnienia równa ciśnieniu, jakie na podstawę wywiera słup rtęci o wysokości 760 mm w temperaturze 273,16 K (0C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim (1 atm = 0,101325 MPa).
Tor, Tr, pozaukładowa jednostka ciśnienia, odpowiadająca ciśnieniu jednego milimetra słupa rtęci: 1 Tr = 133,322 N/m2.
Bernoulliego równanie, w matematyce równanie różniczkowe pierwszego rzędu postaci: y'(x) + P(x) y(x) + Q(x) {y(x)} = 0, gdzie   1, oraz P(x) i Q(x) są funkcjami ciągłymi. Równanie Bernoulliego daje się sprowadzić do równania różniczkowego liniowego: z'(x) + (1-)P(x) z(x) + (1-) Q(x) = 0 po podstawieniu z(x) = {y(x)}1-.
Siła, F, wielkość wektorowa określająca wzajemne mechaniczne oddziaływanie ciał (oddziaływanie to może zachodzić bezpośrednio lub za pośrednictwem pól fizycznych).
Jednostką siły w układzie SI jest niuton.
Siły fizyczne można podzielić na fundamentalne (oddziaływania fizyczne), niefundamentalne (np. siła tarcia, siła aerodynamiczna itp.) oraz pozorne (siły bezwładności).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz